Aktualności, Ludzie

Ślub w plenerze, a na imię Mercedes

Opublikowano 10 marca 2015, autor: Jarosław

Załatwianie wszystkich spraw związanych z aktami urodzenia, małżeństwa lub zgonu w dowolnym urzędzie, ułatwienie brania ślubów poza USC oraz możliwość nadawania dzieciom imion obcego pochodzenia to ważniejsze ze zmian, jakie obowiązują od 1 marca

Ślub w plenerze, a na imię Mercedes

Podstawową zmianą jest utworzenie Systemu Rejestrów Państwowych, do którego będą miały dostęp wszystkie urzędy gmin w Polsce. Jest to jedna, centralna baza danych zawierająca między innymi rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Teraz adres zameldowania nie będzie decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych.

Sprawy związane z aktami urodzenia, małżeństwa lub zgonu, załatwimy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

-Teraz ktoś może złożyć do nas wniosek o odpis aktu urodzenia na przykład z Wrocławia. My występujemy o ten akt i osoba zgłaszająca odbierze go u nas bez potrzeby jechania do Wrocławia -wyjaśnia Bożena Paziewska z Urzędu Stanu Cywilnego w Garwolinie. USC będzie miał 10 dni na uzyskanie aktu.

-Jeśli ktoś urodzony w Warszawie zamawia ślub, to nie mamy prawa żądać od niego aktu urodzenia, musimy ściągnąć go sami -nadmienia pracownica USC.

Teraz łatwiej można wziąć ślub poza urzędem. Dotychczas małżeństwo można było zawrzeć w innym miejscu niż urząd jedynie w szczególnych przypadkach, na przykład, gdy jedno z przyszłych małżonków przebywało w szpitalu lub w zakładzie karnym. Choć, jak mówi B. Paziewska, gdy pojawiały się ważne powody, w Garwolinie udzielano ślubów także w plenerze.

 

Szybciej po numer PESEL

 

Obecnie jedynym warunkiem jest to, że miejsce musi gwarantować zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja i tak będzie należała do kierownika USC. Za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić 1000 złotych.

Kolejną ważną zmianą jest możliwość nadawania dzieciom imion obcego pochodzenia, na przykład Takahiro lub Mercedes. Nawet, gdy oboje rodziców ma polskie obywatelstwo. Do tej pory można było tak robić, gdy przynajmniej jedno z rodziców było cudzoziemcem. Przy wyborze imienia należy pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Ostateczna decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, należy do kierownika USC.

Teraz będzie można również szybciej uzyskać PESEL. Wprowadzenie aktu urodzenia do rejestru będzie równoznaczne z nadaniem tego numeru. Będzie on do odebrania po pół godzinie w siedzibie USC, a nie w ewidencji ludności.

Wszystkie te zmiany mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

-Pod warunkiem, że system będzie dobrze funkcjonował -zastrzega Paziewska.

Jeżeli będzie szwankował, USC może pracować według starych zasad. Okres przejściowy trwa do końca sierpnia. Do tego czasu USC mogą pracować i na starych i na nowych zasadach.

Napisz komentarz »