Aktualności, Samorząd

Marek Chciałowski doceniony przez kombatantów

Opublikowano 27 czerwca 2012, autor: Jarosław

Nasz włodarz, jako pierwszy starosta w Polsce, otrzymał najwyższe odznaczenie kombatanckie

Marek Chciałowski doceniony przez kombatantów

Płk. inż. Henryk Strzelecki uhonorował Marka Chciałowskiego najwyższym kombatanckim odznaczeniem za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Stało się to w dowód szczególnego uznania za całokształt działalności zawodowej i społecznej na rzecz środowisk kombatanckich. Ponadto powodem wyróżnienia starosty był jego współudział w patriotycznym wychowaniu młodzieży oraz utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski.

Tym samym Marek Chciałowski został pierwszym starostą w Polsce, który otrzymał podobne odznaczenie.

Uroczystość odbyła się 15 czerwca w siedzibie starostwa. Wzięli w niej udział także Jerzy Piesio, sekretarz powiatu oraz Janusz Witak, przewodniczący Stowarzyszenia Polska-Mołdawia.

Starosta nie ukrywa, że jest to dla niego bardzo ważne wyróżnienie

- Jest to takie ukoronowanie pracy z kombatantami – podkreśla.

- To odznaczenie daje także motywację do dalszej pracy z tymi osobami, do podkreślenia ich roli w społeczeństwie – kontynuuje.

To, że Polska jest dziś taka, a nie inna, to ich zasługa. To dzisiejsi kombatanci walczyli w 1939 roku, w latach okupacji, to oni mieli później Polskę w sercu – przypomina.

Napisz komentarz »