Aktualności

Dekomunizacja w Garwolinie

Opublikowano 29 grudnia 2017, autor: Jarosław

Ponieważ Garwolin nie wywiązał się z ustawowego obowiązku zmian nazw ulic, które propagowały komunizm lub inne ustroje totalitarne, uczynił to za niego wojewoda. Ulicę II Armii Wojska Polskiego zmieniono na Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

Zgodnie z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną władze samorządowe zostały zobowiązane do zmiany nazw ulic, które propagowały komunizm lub inne ustroje totalitarne. Miały na to czas do 2 września tego roku.

 

 

 

Garwolin nie dopełnił tej powinności w stosunku do ulicy II Armii Wojska Polskiego, która według oceny IPN powinna ulec zmianie. W związku z tym wojewoda mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze.

Pod koniec października do burmistrza dotarło zawiadomienie w tej sprawie. W nim wojewoda zwrócił się o przedstawienie propozycji zmiany nazwy ulicy II Armii Wojska Polskiego.

-Kilka dni wcześniej radni klubu Teraz Garwolin złożyli inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany nazwy tej ulicy na ulice Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego -wspomina Cezary Tudek, sekretarz miasta.

Jak mówi, inicjatywa nie mogła być zrealizowana, ponieważ minął już ustawowy termin na załatwienie tej sprawy przez samorządy. Niemniej burmistrz właśnie taką propozycję przesłał do wojewody.

IPN dopuszcza taką zmianę

Sekretarz wyjaśnia, że taki zabieg dopuszcza IPN, który tłumaczy, że gloryfikację II Armii, bezprawnie stworzonej przez Związek Sowiecki, należy odróżnić od upamiętnienia losu żołnierzy, którzy w różnych okolicznościach znaleźli się w szeregach tego związku operacyjnego. Gdyby środowiskom lokalnym zależało na upamiętnieniu w nazwach ulic żołnierzy tych jednostek, możliwa jest zmiana nazwy na ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

Wojewoda przychylił się do propozycji miasta. 13 grudnia wydał zarządzenie zastępcze, zmieniające ulicę II Armii Wojska Polskiego na Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

Zdzisław Sipiera zmienił nazwy łącznie 56 ulic na Mazowszu. Wcześniej, w listopadzie, wojewoda dokonał zmiany 47 ulic w Warszawie.

-Wydane zarządzenia zastępcze są ostatnim, dopełniającym etapem dekomunizacji ulic na terenie województwa mazowieckiego mówi Z. Sipiera.

Ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą swoją ważność.

Na początku roku, z inicjatywy młodzieży, zmieniono w Garwolinie nazwę ulicy Armii Ludowej na ul. Batalionu „Zośka”. Inne nazwy ulic nawiązujące do ustroju komunistycznego zostały zmienione w Garwolinie w latach 90. ubiegłego wieku.

Zabieg zmiany nazwy ulicy z II Armii Wojska Polskiego na Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego dopuszcza IPN.

komentarz »
  1. SALOMEA 3 lutego 2018 17:37 - Odpowiedź

    URWALACZE WŁADZY LUDOWEWJ NADAL MAJA SWOJE TABLICE NA BUDYNKACH NIE TRZEBA DALEKO SZUKAC DAWNY DOM NAUCZYCIELA LUB BIBLOTEKA NAUCZYCIELSKA PRZY KOSCIUSZKI 51

Napisz komentarz »