Aktualności, Galerie, Kultura, Ludzie

Odznaki i podziękowania na 60-lecie krwiodawstwa

Opublikowano 13 grudnia 2018, autor:

Tradycją jest, że jesienią, co roku, spotykają się honorowi dawcy krwi. To okazja do podziękowań za bezcenny dar, jaki przekazują.

Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter ze względu na jubileusz 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce.

Spotkanie krwiodawców odbyło się w czwartek, 29 listopada. Uroczystość otworzył Zbigniew Ochnio – prezes klubu HDKPCK im. ks. dr Antoniego Święcickiego przy OR PCK w Garwolinie oraz Renata Bany – prezes zarządu OR PCK w Garwolinie. Jednym z punktów programu było wręczenie odznaki honorowej PCK posłowi Grzegorzowi Woźniakowi.

Jak co roku, honorowi dawcy otrzymali odznaki. Tę najważniejszą za największą ilość litrów oddanej krwi (pierwszego stopnia) przyznano: Iwonie Jończyk, Tadeuszowi Zackiewiczowi, Marcinowi Zalechowi, Waldemarowi Balasowi, Rafałowi Pazurze, Grzegorzowi Błachnio, Rafałowi Szarkowi i Arturowi Wilczkowi. Odznakę drugiego stopnia otrzymali: Dariusz Czyszek, Dariusz Łuczyn, Maciej Kurowski, Jacek Mucha, a trzeciego – Katarzyna Kondej i Kamil Osiak.

Jubileusz stał się okazją do wręczenia okolicznościowych medali. Specjalne medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK powędrowały do: Starostwa Powiatowego, miasta Garwolina, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (oddział w Garwolinie), ZS im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, strażaków z OSP Wola Władysławowska i OSP Niecieplin oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OR PCK w Garwolinie.

Na koniec nie zabrakło okazałego tortu, którym dzieliła prezes OR PCK Renata Bany. Słodki wypiek przygotowała Piekarnia i Cukiernia Górscy w Sulbinach. Wcześniej odbył się krótki koncert, dedykowany krwiodawcom. Nie zabrakło gratulacji i podziękowań od gości.

Prezes OR PCK w Garwolinie Renata Bany:

Na ziemi garwolińskiej genezę honorowego krwiodawstwa datuje się na początek lat 60. ubiegłego wieku. W 1972 r. powstał pierwszy klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Klub ten działa nieprzerwanie do dzisiaj. Działacze PCK z całą mocą i oddaniem od wielu lat rozpowszechniają ideę honorowego krwiodawstwa, organizują zbiórki krwi i pozyskują nowych dawców. To już na stałe wpisało się w życie Garwolina i powiatu (…). W bieżącym roku w związku z obchodami 60-lecia odbyło się odsłonięcie tablicy dedykowanej Honorowym Krwiodawcom, która została umieszczona na ścianie kolegiaty.

komentarz »
  1. Hdk 14 grudnia 2018 08:49 - Odpowiedź

    Tylko nie wszyscy zostali zaproszeni na odznaczenia.

Napisz komentarz »