Aktualności

Powiatowa Rada Rynku Pracy rozpoczęła działalność

Opublikowano 29 maja 2017, autor: MK.

W ubiegły wtorek odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zastąpiła ona dotychczas istniejącą Powiatową Radę Zatrudnienia.

W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która miała miejsce w 2014 roku, Powiatowe Rady Zatrudnienia zostały zastąpione Powiatowymi Radami Rynku Pracy. W związku z upływem kadencji, również samorząd Powiatu Garwolińskiego musiał powołać nowy organ opiniodawczo-doradczy w sprawach polityki rynku pracy.

Zgodnie ze zmianami, w radach mogą zasiadać osoby powołane przez starostę działające w terenowych strukturach organizacji związkowych i organizacji pracodawców, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego (do trzech osób). W powiecie garwolińskim są to: Halina Poszytek (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), Teresa Orowiecka (Mazowiecka Izba Rolnicza), Andrzej Makulec (Związek Rzemiosła Polskiego), Przemysław Stępniewski (NSZZ „Solidarność”), Jerzy Makulec („Wspólnota Powiatowa”), Krzysztof Tomaszek (LGD Forum Powiatu Garwolińskiego), Teresa Bąk (Powiat Garwoliński), Lidia Sopel-Sereja (Miasto Łaskarzew) i Jerzy Piesio (Powiat Garwoliński). Przewodniczącym wybranym na inauguracyjnym posiedzeniu został Jerzy Piesio, zaś wiceprzewodniczącym – Krzysztof Tomaszek.

Nowo powołana rada będzie organem doradczym w ciągu najbliższych czterech lat (2017-2021). Zakres jej działań obejmuje monitorowanie rynku pracy i inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.

Powiatowa Rada Rynku Pracy będzie m.in monitorować rynek pracy, podejmować działania zmierzające do pełnego zatrudnienia oraz składać wnioski dotyczące kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

Napisz komentarz »