Aktualności

Zarząd Powiatu z drugą żółtą kartką

Opublikowano 29 czerwca 2013, autor: MK.

Jako niesatysfakcjonujący określili poziom realizacji budżetu powiatu radni Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo pięciu głosów wstrzymujących się Zarządowi Powiatu po raz kolejny udało się uzyskać absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Zarząd Powiatu z drugą żółtą kartką

Dochody powiatu zostały zrealizowane na kwotę 96,46 mln złotych, co stanowi 91,53% zakładanego planu. Na niski wskaźnik wykonania dochodów wpłynął brak nabywców działek przeznaczonych do sprzedaży – w tym terenów GSAG. Wydatki powiat zrealizował na kwotę 100,8 mln złotych, co stanowi 93,89% planu. Same wydatki inwestycyjne pochłonęły blisko 17,73 mln złotych – z tych m.in. wyremontowano most w Rębkowie, zmodernizowano drogę w Miętnem, uzbrojono GSAG czy dofinansowano budowę garwolińskiego basenu.

- Pomimo niekorzystnych warunków nakreślone zadania zostały w pełni zrealizowane. Rachunkowy wynik realizacji budżetu jest wprawdzie gorszy od zaplanowanego, ale w wyniku wprowadzonych ograniczeń i oszczędności i tak jest zadowalający - mówił starosta Marek Chciałowski dodając, że na uwagę zasługuje wysoki poziom realizacji inwestycji drogowych, których wykonanie – w dobie powszechnego kryzysu – kosztowało powiat wiele wysiłku.

Sprawozdanie Zarządu zyskało pozytywną opinię RIO oraz komisji rewizyjnej. Poparcie dla Zarządu zagwarantowali także radni Wspólnoty Powiatowej oraz PSL.

Koalicja popiera, opozycja wyraża dezaprobatę

- Pomimo dużych trudności związanych z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży mienia powiatu, udało się zrealizować wszystkie zadania zaplanowane na ten rok – to dzięki czujności Zarządu, jego mądrej racjonalizacji wydatków bieżących – mówiła wiceprzewodnicząca rady Teresa Bąk.

Przeciwko udzieleniu Zarządowi absolutorium byli radni PiS, którzy, podobnie jak w ubiegłym roku, wystawili Zarządowi symboliczną żółtą kartkę.

- Był to rok znacznie gorszy od poprzedniego, zarówno jeśli chodzi o wykonanie budżetu, jak i pozostałą działalność Zarządu. Wstrzymanie się od głosu wyraża naszą dezaprobatę dla działań Zarządu – tłumaczył radny Maciej Kurowski.

Finalnie 15 głosami za przy 5 głosach wstrzymujących się radni udzielili Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

komentarz »
  1. krzysio 29 czerwca 2013 20:06 - Odpowiedź

    http://www.egarwolin.pl/index.php/aktualnosci/5395-powiat-z-drug-ot-kartk-ale-i-z-absolutorium Bardzo podobny tytuł hmmmmm

Napisz komentarz »