REKLAMA

Kultura

Stowarzyszenie „Wspólnota Powiatowa” ma już 10 lat

Opublikowano 05 lipca 2013, autor:

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa” obchodziło niedawno dziesięciolecie istnienia. Także Uniwersytet Trzeciego Wieku „Edukator” skończył trzeci rok współpracy z seniorami

Przedstawienie Trzy Świnki

W czwartek 20 czerwca działacze, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Wspólnota Powiatowa” mieli możliwość świętować jubileusz 10-lecia swojego istnienia. Na uroczyste spotkanie przybyli Dariusz Napiórkowski – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, przedstawiciele lokalnych władz ze starostą powiatu Markiem Chciałowskim, burmistrzowie i wójtowie gmin, reprezentanci zakładów pracy i instytucji. Obecni byli także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku na czele z rektorem Zbigniewem Marciniukiem.

Prezentacja osiągnięć „Wspólnoty Powiatowej”

Otwarcia spotkania dokonał sekretarz Stowarzyszenia Zbigniew Marciniuk. Prezeska Urszula Zadrożna przedstawiła historię powstania i dzień dzisiejszy Wspólnoty. Podziękowała zaproszonym gościom, a także sporej grupie wolontariuszy i sympatyków za przybycie.

-Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Działalność swoją opieramy w znacznym stopniu na wolontariacie i za to wszystkim wolontariuszom, sympatykom i przyjaciołom składam gorące podziękowania. To Wasza owocna i bezinteresowna praca sprawia, że możemy działać efektywniej -powiedziała Urszula Zadrożna.

Prezentację multimedialną „10 lat istnienia Stowarzyszenia” przedstawił dyrektor biura Krzysztof Tobiasz. Ukazał w niej najważniejsze formy działania „Wspólnoty Powiatowej”. Działalność ta polega na promowaniu Ziemi Garwolińskiej, niesienia pomocy w rozwoju powiatu i poszczególnych gmin. Działa też na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej organizując wycieczki krajoznawczo-edukacyjne, półkolonie letnie, wyjścia na basen z nauką pływania oraz zajęcia sportowe, turystyczne i kulturalne. Również seniorzy mogą się spotykać, edukować i rozwijać swoje zainteresowania w ramach utworzonego przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Edukator”. W kilku sekcjach i grupach tematycznych w ramach programu „Pogodna Jesień” mogą uczestniczyć w kursach językowych, kursie tańca towarzyskiego, zajęciach komputerowych, w warsztatach teatralnych, fotograficznych, plastyczno-malarskich, ceramicznych i innych. W ramach programu „Bezpieczna Kobieta” i „Bezpieczny Senior” UTW współpracuje z Komendą Powiatową Policji, Sanepidem, bankami, strażą pożarną i innymi instytucjami, które pouczają i ostrzegają seniorów o czyhających na nich niebezpieczeństwach i zagrożeniach. Stowarzyszenie kieruje swoją działalność także do osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Wydaje również bezpłatną gazetę „Nasz Wspólny Powiat”.

Wręczono pamiątkowe statuetki i dyplomy

Osobom współpracującym i wspierającym działania oraz wolontariuszom wręczono pamiątkowe dyplomy i podziękowania za dziesięcioletnią współpracę. Wiceprzewodniczącą rady powiatu Teresę Bąk, starostę Marka Chciałowskiewgo, wicestarostę Stefana Gorę, burmistrza Łaskarzewa Lidię Sopel-Sereję, wójta Borowi Wiesława Gąskę, Wójta Łaskarzewa Mariana Janisiewicza, Wójta Parysowa Bożenę Kwiatkowską, właściciela firmy „Lechpol” Zbigniewa Leszka honorowano pamiątkowymi statuetkami. Zaproszeni goście w dowód sympatii dla Urszuli Zadrożnej i Zbigniewa Marciniuka odśpiewali staropolskie „Sto lat”.

Gratulacjom nie było końca

Odczytano listy gratulacyjne od posłanki Stanisławy Prządki, Marzeny Brezy – dyrektorki Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika

-To czego państwo dokonujecie można nazwać wielkim dziełem. Jestem pod wrażeniem efektu działania Stowarzyszenia. To dzięki Waszej działalności, przez ostatnie dziesięć lat zostało zrealizowane wiele projektów niosących pomoc dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym. Gratuluje zarządowi wspaniałej pracy. Szczególnie chcę pogratulować pani prezes Urszuli Zadrożnej i rektorowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zbigniewowi Marciniukowi. Te dwie osoby są duszą, sercem i motorem napędowym Wspólnoty Powiatowej -powiedziała wiceprzewodnicząca rady powiatu Teresa Bąk.

Trzecia rocznica powstania UTW

Wielka gala była także okazją do podsumowania trzeciego roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Edukator”. W Sali Kominkowej restauracji Oregano wystawiono kronikę uniwersytecką oraz prace malarskie, ceramiczne i fotograficzne uczestników zajęć poszczególnych grup tematycznych. Rektor Zbigniew Marciniuk podziękował wykładowcom, trenerom i wolontariuszom za prace na rzecz osób starszych.

Przewodniczący rady słuchaczy Andrzej Ciosek wyraził słowa podziękowania dla zarządu Stowarzyszenia za wspaniały projekt utworzenia UTW jako bezpiecznej przystani dla seniorów.

-Każde zrodzone dzieło ma swoją matkę. Matką Uniwersytetu jest bez wątpienia pani Urszula Zadrożna. Dziękuję w imieniu słuchaczy za to, że Pani stworzyła tak potrzebną dla nas instytucję, w której możemy się spotykać i realizować swoje marzenia. Matka i dzieci nie byłyby pełną rodziną, gdyby nie było ojca. Naszym dobrym ojcem jest rektor Jego Magnificencja pan Zbigniew Marciniuk, który zawsze nas wysłucha, pomoże i poda pomocną dłoń -mówił przewodniczący.

Na zakończenie spotkania jubileuszowego, aktorzy „Sceny dla Seniora” z UTW wystawili sztukę w reżyserii Izabeli Rękawek pt. „Trzy Świnki”, nawiązującą do kontaktów damsko-męskich opartych we współczesnych realiach. Gromkie brawa na stojąco były wyrazem podziękowania dla seniorów-aktorów za ich profesjonalizm. Galę zakończyło spotkanie towarzyskie i zabawa taneczna.

  • Urszuli Zadrożnej i Zbigniewowi Marciniukowi gratulacje składa wójt Borowia Wiesław Gaska
  • Sala wypełniona była po brzegi
  • Miłym akcentem były spotkania w grupach na podwórzu Oregano
  • Gratulacje od władz powiatu
komentarze »
  1. wujek wania 9 lipca 2013 15:40 - Odpowiedź

    Pożal sie Boże, przecież to komunistyczna organizacja założona przez czwarto ligowych komunistów w powiecie. Brawo czerwoni- jesteście lepsi od Pisowców macie j..ja

  2. Wania 10 lipca 2013 19:38 - Odpowiedź

    I znowu pan Ciosek pisze o sobie. Nie musi chłop robić sobie pijaru w gazecie, bo na mieście głośno o jego romansie i wyroku za pisanie nieprawdy.

Napisz komentarz »