Aktualności, Samorząd

Przyjęli program bezpieczeństwa powodziowego

Opublikowano 27 grudnia 2012, autor: IG.

Posiedzenie Komitetu Sterującego \”Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły\” odbyło się w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przyjęli program bezpieczeństwa powodziowego

W spotkaniu odbyło się w obecności Wojewodów i Starostów z ośmiu województw Regionu Wodnego Wisły Środkowej. „Program” będzie konsultowany z mieszkańcami ośmiu województw w przyszłym roku. Jego realizację zaplanowano na lata 2015-2030. 

Oprócz działań nietechnicznych zawiera on zadania z zakresu inżynierskich środków ochrony przed powodzią.

-Działania te obejmują remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych, budowę i odbudowę urządzeń hydrotechnicznych, budowę polderów, suchych zbiorników, obiektów małej retencji i systemów melioracyjnych oraz przedsięwzięcia związane z regulacją rzek -informuje garwolińskie starostwo.

Warto zaznaczyć, że „Program” zakłada budowę dwóch wodowskazów na rzece Wiśle między wodowskazami w Dęblinie i Gusinie.

-Stanowisko Powiatu Garwolińskiego, określone na etapie konsultacji z samorządami, uzasadniające potrzebę lokalizacji jednego wodowskazu na prawym brzegu Wisły, na wysokości miejscowości Przewóz w Gminie Maciejowice, zostało uwzględnione przez autorów „Programu” -informuje urząd.

Zadania „Programu” zakładają między innymi przebudowę lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału rzeki Okrzejki. Stanowisko Powiatu Garwolińskiego uzasadniające potrzebę przebudowy dalszych 1500 m prawego wału rzeki Okrzejki, zostało uwzględnione przez autorów. Zrealizowanie tego zadania ochroni przed zatapianiem tereny rolnicze i kilkanaście posesji miejscowości Bączki (gm. Maciejowice).

Napisz komentarz »