Aktualności, Trojanów, Z gmin

Oczyszczalnie przydomowe z dofinansowaniem

Opublikowano 12 czerwca 2017, autor:

623.463 zł – dokładnie tyle otrzyma gmina Trojanów na uregulowanie gospodarki ściekowej. W Urzędzie Marszałkowskim umowę podpisali już wójt oraz skarbnik.

 

 

 

 

Na 225 wniosków złożonych przez samorządy, wsparcie uzyskało zaledwie 46 z nich.

-Cieszę się, że zainteresowanie lokalnych samorządów ubieganiem się o dofinansowanie unijne na inwestycje wodno-kanalizacyjne jest tak duże. Nie da się ukryć, że to niezwykle istotne działanie zwłaszcza z punktu widzenia mieszkańców małych miejscowości, dla których wiąże się to przede wszystkich z większym komfortem życia -mówi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Na terenie gminy wykonanych zostanie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków i jedna kontenerowa na osiedlu w Podebłociu.

-Wsparcie stanowi 63,63% inwestycji-zaznacza Stanisław Kostyra, wójt gminy Trojanów.

Inwestycja została dofinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

 

Umowę podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska (na zdjęciu z lewej), skarbnik Renata Wesołowska (w środku) i wójt Stanisław Kostyra (z prawej).

Napisz komentarz »