Ludzie, Trojanów, Z gmin

„Nasz” minister

Opublikowano 07 lutego 2018, autor:

Urodzony w na ziemi garwolińskiej Henryk Kowalczyk został ministrem środowiska.

 

Niedawno doszło do rekonstrukcji rządu. Nie zabrakło wielu niespodzianek – jedną z nich jest powołanie na szefa resortu środowiska Henryka Kowalczyka, który zastąpił Jana Szyszko.

 

 

 

 

Henryk Kowalczyk jest mocno związany z powiatem garwolińskim, a zwłaszcza z gminą Trojanów. Urodził się bowiem w Żabiance – 15 lipca 1956 roku. O swoich korzeniach zawsze pamiętał. Uczestniczył w wielu uroczystościach – szkolnych czy strażackich w gminie Trojanów, ale także w całym powiecie.

Kowalczyk jest posłem V, VI, VII, VIII kadencji. Do tej pory był członkiem Rady Ministrów i przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. W 2016 roku pełnił obowiązki ministra skarbu państwa. Od września 2016 roku był wiceprzewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Od 7 czerwca 2006 roku do 16 listopada 2007 roku pracował jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz był pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.

 

Nowy minister rolnictwa jest… matematykiem

 

W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979 – 1990 pracował, jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Henryk Kowalczyk ma bogate doświadczenie samorządowe. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990 – 1998 i 1999 – 2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 roku zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim.

Wcześniej był także działaczem „Solidarności”. Przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Należy do Akcji Katolickiej diecezji płockiej (wiceprezes zarządu diecezjalnego w latach 1999 – 2003) oraz Ruchu Światło-Życie. W latach 1992 – 2003 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

Henryk Kowalczyk jest żonaty. Ma czwórkę dzieci i sześcioro wnucząt.

 

Napisz komentarz »