Aktualności, Kultura, Nasi najmłodsi mieszkańcy, Z życia szkół

Mówili o zagrożeniach płynących z uzależnień

Opublikowano 09 listopada 2016, autor:

Podczas VI Powiatowego Dnia Profilaktyki podsumowano realizację programu edukacyjno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z powiatu garwolińskiego.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”  realizowało projekt pod nazwą „TAK czy NIE”.

-Jego głównym celem było wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także uświadomienie zagrożeń płynących z uzależnień, poznanie negatywnych skutków zażywania oraz nauka asertywnych postaw i zachowań wobec propozycji zażywania używek -opowiada Zbigniew Marciniuk, koordynator programu.

Projekt miał miedzy innymi formę warsztatów dla uczniów dla uczniów i nauczycieli, konferencji dla rodziców, konkursów tematycznych i spektakli teatralnych.

Trenerzy z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzili 10 spotkań warsztatowych dla uczniów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 21 października odbyły się warsztaty dla nauczycieli, które poprowadzili terapeuci Tomasz Pawluk i Tomasz Łuczyszyn. W pięciu szkołach odbyły się konferencje dla rodziców pod nazwą „Zanim nie jest za późno”.

„Wspólnota Powiatowa” przeprowadziła cztery konkursy tematyczne o zasięgu powiatowym: na najlepsze logo kampanii antyalkoholowej (ponad 60 prac), konkurs plastyczny (ponad 130 prac), konkurs wiedzy o alkoholu i jego skutkach (ponad 90 osób) oraz konkurs na najtrafniejsze hasło, maksymę, powiedzenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (ponad 80 haseł).

28 października w sali kinowej garwolińskiego CSiK odbył się VI Powiatowy Dzień Profilaktyki. W jego ramach zorganizowano międzyszkolny program profilaktyczny. Na scenie swoje umiejętności aktorskie zademonstrowali miedzy innymi młodzi artyści z Teatru Rękawiczka i grupy teatralne z Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie oraz gimnazjów w Maciejowicach i Pilawie.

Laureaci konkursów i przeglądów otrzymali pamiątkowe statuetki, nagrody książkowe oraz dyplomy.

Projekt był współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Podczas międzyszkolnego programu profilaktycznego swoje umiejętności aktorskie zademonstrowali miedzy innymi młodzi artyści z Teatru Rękawiczka i grupy teatralne z Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie oraz gimnazjów w Maciejowicach i Pilawie.

Podczas międzyszkolnego programu profilaktycznego swoje umiejętności aktorskie zademonstrowali miedzy innymi młodzi artyści z Teatru Rękawiczka i grupy teatralne z Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie oraz gimnazjów w Maciejowicach i Pilawie.

 


Na konkurs plastyczny wpłynęło ponad 130 prac plastycznych. Jury dokonało wyboru najlepszych:

I miejsce: Kamil Hys, PG w Starym Pilczynie oraz Weronika Kaczyńska -Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie.

II miejsce – Jan Kondej, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie oraz Paulina Rychlik , Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej.

III miejsce: Wiktoria Napora , Zespół Szkół w Sobolewie oraz Paweł Misiak. PG im. Księdza Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach.

Wyróżnienia przyznano następującym osobom: Maria Gładysz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Karolina Trzpil – Zespól Szkół nr 1 w Garwolinie, Patrycja Owczarczyk – Publiczne Gimnazjum w Starym Pilczynie, Maria Maszkiewicz i Gabriela Bąk – Zespół Szkół nr 5 w Garwolinie, Kamila Dzadz – Publiczne Gimnazjum w Borowiu, Jagoda Mroczek – Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie, Alicja Zielińska – Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie, Wiktoria Przybysz – Zespół Szkół w Uninie, Milena Kwas – Zespól Szkół w Sobolewie , Arkadiusz Bojananowski – ZSS w Izdebnie, Agata Płudowska – Zespól Szkół w Głoskowie, Filip Wasiuk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Garwolinie, Natalia Michalczyk – Publiczne Gimnazjum w Woli Rębkowskiej.

Na konkurs na najtrafniejsze hasło, maksymę, powiedzenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło ponad 80 haseł:

I miejsce w swoich kategoriach zajęli: Maja Szczegot z Gimnazjum im. C.K. Norwida w Garwolinie oraz Patrycja Zadrożna, Zespól Szkół w Głoskowie,

II miejsce -Alicja Kamińskia z Zespołu Szkół im. Marszalka Piłsudskiego w Garwolinie oraz Ewa Szczypior z Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach.

III miejsca zajęli: Mikołaj Trzpil Publicznego Gimnazjum nr 2 w Garwolinie oraz Natalia Dziwiszek z PG w Woli Rębkowskiej.

Komisja Konkursowa przyznała ponadto 6 wyróżnień. Otrzymali je: Krystian Piecek – SP w Dąbrowie, Weronika Rychlica – ZS w Uninie, Dominik Kot z ZS nr 2 w Garwolinie, Daria Wojciechowska z PG nr 2 w Garwolinie, Aleksandra Filipowicz z ZS w Starym Pilczynie oraz Kaja Włodarczyk z PG w Maciejowicach.

Do powiatowego konkursu wiedzy o alkoholu i jego skutkach przystąpiło ponad 90 osób:

I miejsce -Kaja Włodarczyk z PG w Maciejowicach i Julia Rodak z ZS nr 1 w Żelechowie.

II miejsca -Julia Wilczek i Maria Maszkiewicz z PG nr 5 w Garwolinie.

III miejsce -Weronika Tratkiewicz z Publicznego Gimnazjum Powiatowego w Żelechowie oraz Julia Górka z PG im. Księdza Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach.

Komisja konkursowa wyróżniła ponadto: Aleksandrę Dziubak z LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie, Dominikę Staręgę z PG nr 5 w Garwolinie oraz Ewę Szczypior z PG w Maciejowicach.

Na najlepsze logo kampanii antyalkoholowej wpłynęło do Organizatora ponad 60 prac:

Lista laureatów:

Patrycja Kondej -ZESPÓL SZKÓŁ W UNINIE – I miejsce

Nina Wróbel – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GARWOLINIE-I miejsce

Karolina Gałązka – ZESPÓL SZKÓŁ im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GARWOLINIE- II Miejsce,

Patrycja Kowalczyk – ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE – II miejsce,

Patrycja Talar – ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE- III miejsce

Julia Politowska -ZESPÓL SZKÓŁ im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GARWOLINIE. Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Sabak z Publicznego Gimnazjum w Borowiu Oraz Patrycja Sobania z Publicznego Gimnazjum w Woli Rębkowskiej.

Na szczególne wyróżnienie zasługują następujące szkoły: ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ZSP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, ZS im. Marszałka a Piłsudskiego w Garwolinie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie, Zespół Szkół nr 1 w Żelechowie, Zespól Szkół nr 1, 2 i 5 w Garwolinie, Publiczne Gimnazjum im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pilawie, Zespól Szkół w Starym Pilczynie, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie. To te placówki oświatowe uczestniczyły w najszerszym zakresie w działaniach projektowych.


Napisz komentarz »