Aktualności, Samorząd, Z gmin, Żelechów

Mirosława Miszkurka z absolutorium

Opublikowano 03 lipca 2018, autor:

Trzynaście głosów „za” i jeden wstrzymujący. Tak zakończyła się debata nad wykonaniem budżetu za 2017 r. przez Burmistrz Żelechowa.

 

 

O udzieleniu absolutorium radni nie meli wątpliwości. – Plan finansowy nie został przekroczony, a zadłużenie jest bezpieczne – przyznaje przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ryszard Bogusz.

Troska o zabytki

Miniony rok dla samorządu zapisał się przede wszystkim pod znakiem rewitalizacji Centrum Miasta. Na ten cel gmina przeznaczyła ponad 4 mln zł. Udało się zakupić wyposażenie do Ratusza i zaopatrzyć go w sieć informatyczną. Uporządkowana została także płyta Rynku. Oprócz kanalizacji deszczowej, nowych nawierzchni brukowych i granitowych oraz montażu znaków drogowych na placu pojawiła się fontanna, kamienne donice, ławki i kosze na śmieci.

W ramach gospodarki nieruchomościami władze zadbały też o inne obiekty w mieście. Za prawie 40 tys. zł modernizacji doczekały się budynki komunalne przy Al. Wojska Polskiego i w obrębie Rynku. Prace remontowe nie ominęły wiejskich świetlic. Za 84 tys. zł udało się wymienić okna i drzwi w Zakrzówku, zakupić klimatyzatory w Kalinowie, wykonać dokumentację projektową na rozbudowę świetlicy w Starym Kębłowie i remont pomieszczeń w Nowym Goniwilku.

Nowe źródła ciepła

Poprawie uległ stan infrastruktury drogowej. W ramach „powiatówek” miasto udzieliło starostwu 560 tys. zł dotacji na przebudowę drogi przez Gózdek i ul. Wilczyskiej w Żelechowie. Na ternie gminy za 1,9 mln zł pojawiły się nowe nawierzchnie w Stefanowie, Sokolnikach, Władysławowie I i II, Piastowie oraz w Woli Żelechowskiej. W mieście przebudowie uległa ul. Kochanowskiego i Różana, a na Długiej pojawił się parking. Równie ważną inwestycją była wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego. Na nowe lampy i słupy wydano prawie 75 tys. zł.

W ubiegłym roku gmina podjęła również pierwsze kroki w celu budowy oczyszczalni ścieków w Żelechowie. Na samo wykonanie dokumentacji projektowej samorząd przeznaczył ponad 166 tys. zł. Zauważalną część budżetu zajęły też wydatki na zaopatrzenie mieszkańców w nowe źródła ciepła. Przy wsparciu WFOŚiGW za ponad 140 tys. zł samorządowi udało się zakupić kotły gazowe CO. Z nowoczesnych instalacji skorzystało 27 rodzin z terenu gminy.


OPINIE RADNYCH:

Ryszard Bogusz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pochwały za Ratusz i Rynek

Wykonanie budżetu przyjęliśmy bardzo dobrze. Opinia RIO była dla nas pozytywna. Pani burmistrz należą się pochwały przede wszystkim za prace związane z Ratuszem, Rynkiem, i różnymi innymi pomysłami, które usprawniają życie naszym mieszkańcom.

Grzegorz Frankowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wszystko dla mieszkańców

W minionym roku przed Radą były duże wyzwania i inwestycje: budowa Ratusza i rewitalizacja Rynku. Położyliśmy nacisk na to, by jak najwięcej zrobić dla miasta i mieszkańców. Przykładem może być oczyszczalnia, która z pewnością podniesie standard życia.

Monika Gugała, radna Rady Miejskiej

Wydatki pod kontrolą

Staram się zawsze uczestniczyć w pracach rady i wiem, na co są wydawane pieniądze. Gdybym nie widziała jak to jest robione, nie miałabym świadomości. Zagłosowałam za absolutorium, bo pieniądze gminy są wydatkowane w sposób właściwy i zgodnie z procedurami.

Napisz komentarz »