Aktualności, Historia, Kultura

GARWOLIN: Przyjdź na promocję książki

Opublikowano 28 sierpnia 2017, autor:

W najbliższy piątek w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się promocja książki „Bataliony Chłopskie w powiecie garwolińskim w latach 1940-1944”.

 

 

 

 

 

 

Autorem pozycji jest mieszkający w Garwolinie doktor historii Michał Kalbarczyk. Publikacja przedstawia historię i działalność Batalionów Chłopskich na terenie powiatu garwolińskiego.
-Bataliony Chłopskie były formacją zbrojnego państwa podziemnego podlegającą scaleniu z Armią Krajową. W skali ogólnokrajowej Komendant Główny BCh Franciszek Kamiński pełnił funkcję szefa Oddziału I Organizacyjnego KG Armii Krajowej. Na terenie naszego powiatu żołnierze BCh odbierali zrzuty cichociemnych. Po zakończeniu II wojny wielu żołnierzy BCh było represjonowanych -przybliża Michał Kalbarczyk.
Wydawcą książki jest Starostwo Powiatowe w Garwolinie. Publikacja liczy ponad 100 stron. Wydano ją w nakładzie 2 tysięcy egzemplarzy.
-Bazę źródłową publikacji stanowią dokumenty archiwalne, źródła drukowane, relacje pisemne, a także przeprowadzone kwerendy w bibliotekach -dodaje autor.
Spotkanie promujące świeżo wydaną książkę odbędzie się w piątek, 1 września, o godzinie 17:00, w kawiarence Zespołu Szkół.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatny egzemplarz publikacji.

Napisz komentarz »