Wilga, Z gmin

Funduszu sołeckiego nie będzie

Opublikowano 12 czerwca 2017, autor:

Radni gminy Wilga podjęli decyzję o niewyodrębnieniu na przyszły rok środków na drobne inwestycje w poszczególnych wioskach.

 

 

 

Podstawą tworzenia funduszu są dochody bieżące gminy i liczba mieszkańców. Od 1 kwietnia 2016 roku samorząd otrzymuje dotacje celowe na realizację programu 500+. Tylko w ubiegłym roku na konto wpłynęła kwota ponad 3 mln zł. W tym roku zaś będzie to ponad 5 mln zł. Dochody te podwyższają kwotę bazową naliczanego funduszu sołeckiego.

W 2016 i 2017 roku wynosił on około 250 tys. zł. W 2018 roku przekroczyłby natomiast kwotę 310 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za rok byłby jeszcze wyższy.

-Uchwałę o wyodrębnieniu funduszu podejmuje się raz. W sytuacji, gdy nie chcemy go wyodrębniać, decyzję należy podejmować co roku -tłumaczy Jacek Piesiewicz, przewodniczący rady gminy Wilga.

Przy dwóch głosach „przeciw” i jednym wstrzymującym nie wyrażono zgody na wyodrębnienie pieniędzy dla sołectw.

-W tej kwestii nie zajęliśmy wspólnego stanowiska. Każdy głosował „od siebie” -zaznacza przewodniczący.

-Kiedy rozmawialiśmy o szkołach, na spotkaniach z radami pedagogicznymi, dyrektorami i rodzicami mówiłem, że skutki wprowadzenia 7 i 8 klasy w każdej szkole będą bardzo poważne. Pierwszą ofiarą jest właśnie fundusz sołecki -kontynuuje uzasadniając decyzję.

Przypomnijmy: pieniądze dla wiosek przeznaczano w ostatnich dwóch latach. Mieszkańcy wydawali je głównie na poprawę stanu technicznego dróg i budowę oświetlenia ulicznego.

Uchwałę podjęto przy dwóch głosach „przeciw” i jednym wstrzymującym.

Napisz komentarz »