Aktualności, Górzno, Z gmin

Dofinansowania dla strażaków

Opublikowano 02 września 2019, autor:


Zakup sprzętu strażackiego, specjalistycznych ubrań i motopomp – na to przeznaczą dofinansowanie druhowie z OSP w gminie Górzno.

Przedstawiciele jednostek OSP podpisali umowy na dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego z Anną Król -Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podpisaniu umów towarzyszył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, który podkreślił, zwracając się do strażaków, że ich praca jest bardzo istotna.

Zawsze zanim Państwowa Straż Pożarna dojedzie to ochotnicy są już na miejscu zdarzenia. Dlatego niezwykle ważne jest doposażenie ochotników strażaków w samochody, ale też doposażenie w sprzęt. Łącznie dzisiaj prawie pół miliona złotych przeznacza WFOŚiGW na doposażenie sprzętowe. To jest na sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ubrania ochronne. Zmieniliśmy system finansowania straży pożarnych, żeby można było dofinansowywać działalność niezwykle ważną, czyli społeczną, kulturalną i oświatową -mówił Kowalczyk.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze, prezesi i wiceprezesi jednostek OSP, skarbnicy jednostek oraz gmin, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW.

Przez ostatnie lata pieniądze spływają do jednostek OSP dużym strumieniem. W ciągu ostatnich lat mamy corocznie po kilka nowych samochodów na terenie powiatu garwolińskiego, ale też inny niezbędny sprzęt. Ta współpraca PSP i OSP wpływa na poprawę bezpieczeństwa -mówił Waldemar Sabak.

Nowe ubrania i motopompa

Jednostka z Samorządek przeznaczy dofinansowanie w kwocie prawie 30 tys. zł na zakup motopompy. Strażacy będą musieli dołożyć do tej inwestycji ponad 8 tys. zł.

Druhowie z Wólki Ostrożeńskiej przede wszystkim postawili na ubrania specjalistyczne i drobny sprzęt strażacki. Dofinansowanie wyniosło ponad 28 tys. zł. To o 3 tys. zł mniej niż przewidziany koszt zakupu.

Trzeci wniosek złożony był przez gminę Górzno dla czterech jednostek OSP: Chęciny, Łąki, Goździk i Kobyla Wola. Dotyczył on zakupu specjalistycznych ubrań. Gmina otrzymała ponad 29 tys. zł na to zadanie. Na jedną jednostkę OSP przypadać będą dwa kombinezony.

Przedstawiciele OSP podpisali umowy na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych dla swoich jednostek. Na zdjęciu strażacy z OSP w Wólce Ostrożeńskiej z Anną Król – prezesem WFOŚiGW
Napisz komentarz »