Aktualności, Z życia szkół, Żelechów

ZSP Żelechów szkołą sukcesów

Opublikowano 19 maja 2014, autor:

Zbliża się okres wyboru przez uczniów klas III Gimnazjum szkoły ponadgimnazjalnej. Wybór ten ma dla młodego człowieka bardzo duże znaczenie. Może on decydować o jego przyszłości.

logo szkoły

Szkoły ponadgimnazjalne rozpoczęły już swoje działania promocyjne. Trwają Dni Otwarte Szkół, Targi Edukacyjne. Organizowane są spotkania przedstawicieli szkół Ponadgimnazjalnych z uczniami Gimnazjów. Każda szkoła stara się chwalić swoimi kierunkami kształcenia, osiągnięciami, bazą dydaktyczną i wszystkimi innymi elementami, wyróżniającymi ich szkołę z szeregu innych.

W gronie techników z powiatu garwolińskiego zdecydowanie warto polecić gimnazjalistom ZSP Żelechów. Szkoła ta prowadzi kształcenie w kierunkach technicznych: technik geodeta, technik mechanik, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik ekonomista i technik informatyk oraz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz oddziały wielozawodowe.

ZSP w Żelechowie już po raz ósmy znalazło się w elitarnym gronie szkół notowanych w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych wydawnictwa „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczypospolita”. W ostatnim notowaniu za rok 2014 żelechowskie technikum zajęło w gronie blisko 1900 techników, 127 miejsce w Polsce oraz 10 na Mazowszu. Pozwoliło to uzyskać prestiżowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”. Warto dodać, że jest to jedyna szkoła z takim wyróżnieniem wśród szkół tego typu w powiecie garwolińskim, łukowskim i ryckim.

Pod koniec kwietnia uczniowie Technikum Geodezyjnego, wchodzącego w skład ZSP w Żelechowie, odnieśli bardzo duży sukces. W XXXVI Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu zajęli III miejsce drużynowo w Polsce. Dodatkowo, w klasyfikacji indywidualnej, uczeń klasy IV – Damian Polak, zajmując 10 miejsce uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady. W nagrodę otrzymał indeks na wyższą uczelnię oraz zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Żelechowska szkoła może się również pochwalić wyjątkowo dobrą zdawalnością egzaminów zawodowych. Wskaźnik zdawalności z ostatniej sesji egzaminacyjnej za rok 2013 wyniósł blisko 89 %, co pozwoliło znaleźć się w Rankingu Zawodowym, na bardzo wysokim 115 miejscu w kraju i 8 w woj. mazowieckim..

Bardzo dobrze wypadają też w tej szkole egzaminy maturalne. W ostatniej sesji w 2013 r. zdało ten egzamin po sesji majowej ponad 75 %, a po sesji poprawkowej – blisko 88 % absolwentów. Szkoła była, jako jedyna w okolicy, notowana na 178 miejscu w kraju i 18 na Mazowszu w Rankingu Maturalnym.

Według wielu opracowań, najlepszym kryterium oceny pracy szkół, jest Edukacyjna Wartość Dodana (tzw. EWD). Wskaźnik ten mierzy „wzrost” lub „spadek” wiedzy i umiejętności ucznia w okresie między egzaminem maturalnym a egzaminem gimnazjalnym. Współczynnik EWD 0,0 oznacza przeciętny wynik w tym zakresie w całym kraju (dla odpowiednio liceów lub techników). W gronie techników z powiatów garwolińskiego, łukowskiego i ryckiego zdecydowanie najwyższe wskaźniki EWD osiąga również szkoła żelechowska. W ostatnim zestawieniu w obszarze przedmiotów humanistycznych szkoła osiągnęła wynik +4,1, zaś w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych +6,1.

Warto również wspomnieć, że szkoła realizuje systematycznie różne projekty finansowane ze środków unijnych. W br. szkolnym trwa realizacja projektu „Zainwestuj w siebie!”, w którym 123 uczniów odbywa dodatkowe zajęcia z matematyki, j.angielskiego, informatyki. Dla części uczniów przygotowano ofertę kursu barmańskiego oraz kursu carving. Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu mają sfinansowany kurs prawa jazdy kategorii B.

Trzymając kciuki za gimnazjalistów, aby udało im się dostać do wymarzonych szkół, w gronie szkół technicznych zdecydowanie polecamy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie. Jest to „szkoła sukcesów”, gwarantująca dobre wykształcenie i przygotowanie do studiów wyższych.

Napisz komentarz »