Aktualności, Pilawa, Z gmin

Skatepark oficjalnie otwarty

Opublikowano 25 października 2017, autor:

W Pilawie obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej zostały połączone z oficjalnym oddaniem do użytku terenów rekreacyjno-sportowych.

 

 

 

 

Najpierw – na zewnątrz – nastąpiło oddanie do użytku i poświęcenie urządzeń przez ks. Andrzeja Banasiuka. Potem głos zabrała pani burmistrz.

-Udało nam się pozyskać dofinansowanie poprzez Urząd Marszałkowski z Ministerstwa Sportu w wysokości 257.000 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę w wysokości 85.153,65 zł, łącznie 342.153,65 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy -powiedziała Albina Łubian.

Wartość inwestycji, która ma służyć młodzieży,  to aż 1.177.647,17 zł.

Po przecięciu wstęgi wszyscy udali się do sali sportowej.  Tu, po przemówieniach okolicznościowych, nadszedł czas na przyznanie wyróżnień. Z inicjatywy Albiny Łubian za szczególne osiągnięcia dydaktyczne nagrody otrzymali: Agnieszka Hanna Zawadka i Paweł Kowalski, oraz ośmiu innych nauczycieli ze szkół z terenu gminy Pilawa.

Hanna Gajowniczek – dyrektor PSP w Pilawie, wspólnie ze swoim zastępcą Pawłem Kowalskim, wręczyli nagrody: Agnieszce Tudek, Jolancie Bajera, Monice Odziemczyk, Renacie Biernackiej, Elżbiecie Lis, Urszuli Kalbarczyk, Maryli Karczmarczyk, Beacie Wyglądała, Agacie Niksa, Marii Nankiewicz, Jolancie Dąbrowskiej- Dusza, Dorocie Przybysz, Barbarze Zielińskiej, Arturowi Kondejowi, Pawłowi Duszczykowi i Mirosławowi Kołodziejczykowi.

Po wyróżnieniach dla nauczycieli, nadszedł czas na część artystyczną w wykonaniu uczniów.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od prawej) Marian Piłka, radny sejmiku woj. mazowieckiego, Janina Piątek, starszy wizytator delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, burmistrz Albina Łubian, Dorota Niemiec- Jóźwicka, przewodnicząca Rady Miejskiej, Hanna Gajowniczek, dyrektor PSP im. H. Sienkiewicza, Agnieszka Borowska, przedstawiciel Rady Pedagogicznej i Julia Dąbrowska z samorządu uczniowskiego.

 

Napisz komentarz »