Aktualności, Z życia szkół

Realizują projekt za blisko 152 tysiące Euro

Opublikowano 21 marca 2018, autor:

„Matematyka królową nauk – Nauka drogą do sukcesu” w ramach Erasmus+ jest wprowadzany w życie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie oraz szkoły z Portugalii, Chorwacji i Rumunii.

 

 

 

Koordynatorem jest garwolińska szkoła podstawowa, ponieważ projekt został napisany przez dwie nauczycielki – Reginę Jurkowską (nauczycielka zajęć technicznych, artystycznych i plastyki) koordynator i Annę Ściblak (nauczycielka matematyki oraz nauczyciel wspomagający), zastępcę koordynatora do spraw logistycznych. Pomagają im dyrektor Danuta Durys i Dariusz Winiarek, specjalista ds. komunikacji, nauczyciel języka angielskiego. Jest to ścisła grupa projektowa, ale w realizację zaangażowani są wszyscy nauczyciele ze szkoły.

-Napisanie projektu było dla nas ogromnym wyzwaniem. Jest on trudny, bo porusza matematykę i przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Polega na wymianie dobrych praktyk -wyjaśnia Regina Jurkowska.

-Jest to profesjonalny projekt, który ma 84 strony. Pierwszy raz w regionie napisany przez szkołę, przez nauczycieli.  Musiałyśmy zdiagnozować potrzeby naszej szkoły i szkół partnerskich – co nie działa, co trzeba udoskonalić, poprawić -uzupełnia Anna Ściblak.

Wniosek uzyskał łącznie 90 punktów na 100 możliwych. Maksymalna kwota dofinansowania przyznana na realizację całego projektu wynosi 151.985 euro, a ta przeznaczona dla garwolińskiej szkoły to 43.775 euro.

 

Uczą się, eksperymentują i wyjeżdżają

 

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 100 uczniów w wieku od 12 do15 lat w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dalszej nauki.

Projekt polega na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych, regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Odnosi się przede wszystkim do matematyki i jej związków z naukami przyrodniczymi, technik informacyjnych oraz języków obcych.

-My wyjeżdżamy do partnerów z zagranicy z naszymi uczniami, jak też i bez dzieci. Teraz w kwietniu jedzie do Chorwacji od nas pięciu nauczycieli i pięciu uczniów. Przed wyjazdem, od października przygotowujemy różne ciekawe rzeczy, eksperymenty, a dokumentację z nich zawozimy i prezentujemy pozostałym partnerom. W sierpniu będziemy zaś mieli spotkanie robocze w Rumunii dla nauczycieli w celu zarządzania i kontroli -wyjaśniają koordynatorzy.

Podczas każdego wyjazdu uczniowie mieszkają u dzieci z zagranicy, szlifują język i komunikację w języku angielskim. Partnerzy projektowi pokazują kraj i ciekawe miejsca w nim. Międzynarodowy charakter projektu umożliwi kadrze i uczniom współpracę ze szkołami partnerskimi w zakresie działań związanych ze zdobywaniem wiedzy, wymianą dobrych praktyk oraz poznawanie innych kultur.

-Zakładamy, że dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost zainteresowania uczniów światem nauki i techniki, zwiększy się motywacja do uczenia się, nauczania, szkoleń oraz rozwiną się kompetencje nauczycieli z zakresu nowoczesnych, aktywnych metod nauczania -wyjaśniają koordynatorzy.

Każdy z partnerów przygotuje szkolenia dla nauczycieli w ramach krótkich programów szkoleniowych dla pracowników. Pierwsze takie spotkanie będzie w Chorwacji.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie zostało zorganizowane w garwolińskiej szkole w październiku ubiegłego roku. Było to spotkanie organizacyjne, w celu zarządzania.

-I na to właśnie spotkanie przyjechało po troje nauczycieli ze szkół partnerskich -mówi Anna Ściblak.

Garwolińska szkoła otrzymuje co miesiąc po 500 Euro na zakup wszystkich potrzebnych urządzeń, pomocy, oprogramowania i wszystkiego, co jest potrzebne do realizacji projektu.

Mamy 100 wyjazdów na cały projekt. Dzieci, które z nami lecą, nie płacą za nic. Mają zapewnione wszystko -dodaje Ściblak.

Projekt zostanie podsumowany w czerwcu 2020 roku. Patronat medialny nad nim objął Twój Głos. Na bieżąco będziemy informowali o postępach w projekcie oraz o kolejnych wyjazdach dzieci i nauczycieli. Najbliższe wydarzenie związane z projektem odbędzie się 20 marca w szkole – będzie to Dzień Otwarty Erasmus+.

-Zachęcamy rodziców, uczniów i nauczycieli również z innych szkół do przyjścia i zobaczenia. Będzie się można wszystkiego dowiedzieć o naszym projekcie –mówią koordynatorki projektu.

 

Napisz komentarz »