Aktualności

Więcej pieniędzy na likwidację barier

Opublikowano 27 października 2017, autor: JS.

Radni powiatowi zmienili podział środków, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

Sprawę poruszono 19 października podczas sesji rady powiatu. Przybliżyła ją Janina Kula, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie. Jak mówiła, w skutek braku zainteresowania niektórymi formami pomocy dla osób niepełnosprawnych, pozostały wolne środki w kwocie blisko 33,5 tysiąca złotych.

-Chcemy je przeznaczyć na zadanie dotyczące likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się -mówiła.

Dodała, że do PCPR-u wpłynęły wioski na realizację tego zadania. Mogą być one realizowane jeszcze w tym roku, jeśli zostaną na nie przesunięte pieniądze. W innym wypadku PCPR musiałoby odpowiedzieć wnioskodawcom, że nie będą realizowane ze względu na brak środków.

Rada powiatu jednogłośnie przyjęła odpowiednią uchwałę.

Pulę przeznaczoną na likwidację barier zwiększono z 90 tysięcy na prawie 123, 5 tysiąca. Pieniądze zdjęto między innymi z zadań: udzielanie jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Janina Kula, dyrektor PCPR, zaznaczyła, że jeśli pieniądze nie zostaną przesunięte, to trzeba będzie odpowiedzieć wnioskodawcom, że zadanie nie może być realizowane ze względu na brak środków.

Napisz komentarz »