Aktualności, Ludzie

Ruszyła kampania przeciwko przemocy

Opublikowano 24 marca 2016, autor: Marta Kalinowska

W Garwolinie zainaugurowana została kampania społeczna „STOP przemocy w rodzinie”. Zebrani w CSiK dowiedzieli się między innymi, jak radzić sobie z przejawami agresji.

Podczas inauguracji kampanii podziękowano tym, którzy zaangażowali się w powstanie tematycznego spotu, dotyczącego przemocy.

Spotkanie adresowane było przede wszystkim do psychologów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, asystentów rodzin i kuratorów. Jego celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie.

 

 

-My, jako Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie, mamy eliminować zjawisko przemocy w rodzinie. Cel ten realizujemy poprzez procedurę Niebieskiej Karty oraz prowadzimy postępowania przygotowawcze w kierunku artykułu 207 kodeksu karnego, czyli w kierunku znęcania się. Powszechnie jednak wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć -mówi Adam Czyżewski, Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie.

Aby przeciwdziałać przemocy w rodzinie policjanci z garwolińskiej komendy podejmują działania prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie problemowi przemocy, a także współpracują z zespołami interdyscyplinarnymi, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, terapeutami i psychologami.

-Dzisiejsze spotkanie ma usprawnić nasze działania. Plakaty kampanii społecznej oraz spot mają dodawać odwagę osobom pokrzywdzonym -dodaje komendant.

 

 Stworzyli tematyczny spot

 

Podczas spotkania zebrani zapoznali się z problematyką przemocy w rodzinie, wpływem wychowania na zdrowie psychiczne, a także z profilaktyką zachowań ryzykownych. Ponadto zgromadzeni w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zapoznali się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, programem wzmacniania rodziny 10-14, a także z szansami, jakie niesie dla dzieci rodzinna opieka zastępcza. Wśród prelegentów byli między innymi: Danuta Kalinowska z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, Anetta Stobecka-Donicz i Mariola Białecka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie oraz Anna Czajka-Popińska z Zespołu Szkół w Michałówce.

W trakcie inauguracji kampanii zebrani obejrzeli spot dotyczący problematyki przemocy w rodzinie. Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie nagrodziła także tych, którzy przyczynili się do powstania filmu – zarówno ich twórców jak i osoby, które wzięły w nim udział.

Wśród wyróżnionych byli: Antonina Dziwiszek, Izabela Dziwiszek, Irena Jarzyna, Katarzyna Zawadzka, Piotr Makulec, Anna Parol, Konrad Bukowski, Dariusz Szubiński i Paweł Gawryś. Specjalne podziękowania złożono także firmie Avon Operations Polska, która sfinansowała wydruk plakatów i informatorów dotyczących kampanii.

Na czwartkowym spotkaniu obecni byli między innymi radny sejmiku województwa mazowieckiego Krzysztof Żochowski, Karolina Czarnecka z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, włodarze samorządów z terenu powiatu, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele klas mundurowych oraz pedagodzy.

 

Podczas inauguracji kampanii podziękowano tym, którzy zaangażowali się w powstanie tematycznego spotu, dotyczącego przemocy.

Podczas inauguracji kampanii podziękowano tym, którzy zaangażowali się w powstanie tematycznego spotu, dotyczącego przemocy.

Napisz komentarz »