Aktualności, Garwolin

Józef Fidala na czele OSP

Opublikowano 03 marca 2015, autor: JS.

Prezes Waldemar Krupa i wiceprezes Piotr Żurawek zrezygnowali z członkostwa w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębkowie.

Józef Fidala na czele OSP

Podczas spotkania sprawozdawczego za 2014 rok Waldemar Krupa przeczytał oświadczenie skierowane do Zarządu OSP w Rębkowie.

 

 

 

 

-Rezygnuję z funkcji prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębkowie w związku z ustawą o samorządzie gminnym -oświadczył.

Podziękował także osobom, z którymi przez te lata współpracował. Miłe słowa w jego kierunku popłynęły z ust Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP w Garwolinie Tomasza Łysiaka oraz starszego brygadiera Dariusza Sadkowskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

 

W nowym zarządzie tylko 7 osób

 

-To, że nie będę prezesem, nie oznacza, że odchodzę ze straży. Myślę, że moje zaangażowanie się nie zmniejszy –zapowiadał.

Z członkostwa w zarządzie zrezygnował także wiceprezes Piotr Żurawek.

Obaj podjęli taką decyzję w związku z artykułem 24f  wspomnianej ustawy o samorządzie gminnym. Według niego radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Strażnica w Rębkowie należy do gminy Garwolin, a obaj panowie są także radnymi gminnymi.

Po dyskusji zdecydowano, że nowy zarząd ukonstytuuje się w okrojonym, siedmioosobowym składzie i tak będzie funkcjonował do zebrania walnego, które ma się odbyć w przyszłym roku.

Członkowie zarządu spośród siebie wyłonili nowego prezesa, którym został Józef Fidala. Na wiceprezesa wybrano naczelnika Dariusza Grędzika. Ponadto w skład zarządu wchodzą nadal Łukasz Świesiulski (skarbnik), Adam Ostolski (sekretarz), Bohdan Fidryk (gospodarz), Adam Załęcki (członek) i Marek Lodowski (zastępca naczelnika).

Napisz komentarz »