REKLAMA
dach bis

Aktualności

Burmistrz Mikulski bez absolutorium

Opublikowano 02 lipca 2014, autor: Ewelina Karbowska

Po emocjonującej, czasami wręcz mocnej i zawziętej wymianie zdań oraz argumentów w piątek miejscy rajcy zdecydowali. 8 radnych ze Stowarzyszenia dla Garwolina, wspartych o głos niezrzeszonego Antoniego Frąckiewicza opowiedziało się za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi Tadeuszowi Mikulskiemu.

Burmistrz Mikulski bez absolutorium

Sprawozdanie finansowe za miniony rok przygotowane przez skarbnik i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie przekonały tutejszych radnych. Choć Regionalna Izba Obrachunkowa nie dopatrzyła się nieprawidłowości i pozytywnie zaoponowała wykonany w minionym roku budżet, to jednak radni obstawali przy swoim.

 

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium poparła większość w radzie, czyli członkowie Stowarzyszenia dla Garwolina.

 

Wniosek o nieudzielenie burmistrzowi absolutorium wydała Komisja Rewizyjna

 

Został on negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

-Komisja Rewizyjna w swoim wniosku podała następujące argumenty: 12 % realizacji dochodów ze zbycia praw majątkowych, gdzie był plan 580 000 złotych, a wykonanie 69 030 zł. Nie było takiej możliwości, żeby zrealizować to zadanie -mówiła o złej koniunkturze i niemożliwości sprzedaży działek na terenie miasta skarbnik Katarzyna Nozdryn- Płotnicka.

Komisja miała zastrzeżenia do niskiego wykonania inwestycji „Budowa ulic Konarskiego, Kołłątaja i Bocznej” czy do niecałkowitego wykonania inwestycji „Budowa ulicy Rataja”. Zarzuciła też burmistrzowi niewykonanie projektu przedszkola nr 2 i parku spacerowo- wypoczynkowego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego, jak również niewykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 76 pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Stacyjną z Jana Pawła II i Cmentarną wraz z kolektorem E1 i niezbędną infrastrukturą techniczną.

-Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że za zrealizowanie tego zadanie odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Czemu Komisja Rewizyjna chce za niewykonanie tego zadanie karać burmistrza? -pytała radnych skarbnik, jednocześnie wyjaśniając:

-Wniosek o nieudzielenie absolutorium i negatywny wniosek o sprawozdaniu moim zdaniem jest podyktowany tylko i wyłącznie Państwa subiektywnym odczuciem. Sprawozdanie nie było przez was poddane analizie.

Negatywnie o wniosku Komisji Rewizyjnej opowiedział się również burmistrz.

-Komisja kierowała się innymi względami, a nie oceną wykonania budżetu -zaznaczył Tadeusz Mikulski.

Niektórzy radni popierali burmistrza.

-Działanie Komisji Rewizyjnej można porównać do ucznia, który wykonuje 98% całości i chcemy mu wystawić ocenę negatywną. Opinia RIO jest miażdżąca dla naszej komisji -mówił radny Marek Łagowski, z klubu Teraz Garwolin.

Wśród rajców rozgorzała dyskusja. Gdy jedni bronili burmistrza, inni zaś pokazywali przykłady jego złych decyzji.

-My jesteśmy organem stanowiącym, a burmistrz jest organem wykonawczym tego budżetu. (…) W wielu sytuacjach nas potraktowano jak anonimowych osobników. W wielu inwestycjach nie mówiono nam słowa o tym. To jest arogancja -mówił Józef Jędrzejczak, odwołując się do budowy wałów przeciwpowodziowych przy rzece Wildze czy schodów przy Corze- potrzebnych inwestycji, ale nie przedyskutowanych z radnymi.

 

Janiec o rządach Mikulskiego: „Błędny łańcuch złych decyzji”

 

Najbardziej druzgocącą wypowiedź dotyczącą rządów burmistrza zaprezentował przewodniczący Rady Miejskiej.

-Nie wiem, od czego zacząć, ponieważ jest tak wiele błędów, mankamentów, niedociągnięć, pomyłek w rządzeniu miastem przez naszego burmistrza Tadeusza. Każdy wie, że jeszcze nigdy w historii miasta Garwolina na zakończenie kadencji miasto nie miało tak ogromnego długu. 16 milionów plus odsetki to jest około około 20 milionów w dniu dzisiejszym. Jesteśmy na ostatnim miejscu w powiecie jeżeli chodzi o inwestycje. Nie stać nas na wiele rzeczy, bo jest katastrofalnie prowadzona polityka pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Cokolwiek robimy, robimy za własne pieniądze, kredyty lub pieniądze podatników -zauważył przewodniczący, dodając iż burmistrz jest wypalony i nic nowego nie jest w stanie zaproponować.

-Garwolinowi potrzebna jest zmiana -argumentował dalej przewodniczący Marek Janiec, odwołując się do nieoszacowania dokładnej kwoty podatku od Avonu, do braku pieniędzy na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do niemożliwości budowy skateparku dla młodzieży,do zakupie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji drogi dojazdowej do wału czy do ośmiokrotnego zalewaniu basenu, a także do tego, iż miasto musi zapłacić 70 tysięcy złotych kary za przegraną sprawę o grunty z Agencji Mienia Wojskowego.

Burmistrz cały czas starał się bronić i odpowiadać na argumenty przeciwnika.

-Populizm i demagogia, brak współpracy i współdziałania to jest normalka ze strony pana przewodniczącego, który robi wszystko, żeby obrzydzić jakiekolwiek twórce działanie w mieście -kontrargumentował włodarz, nawiązując do blokowania wszystkich inwestycji, zaznaczając, iż to Marek Janiec przyczynia się do tego, iż pieniędzy w mieście nie ma.

Po burzliwej dyskusji w głosowaniu radni opowiedzieli się za nieudzieleniem burmistrzowi absolutorium. Radni Stowarzyszenia dla Garwolina przegłosowali również zgłoszenie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych i Regionalnej Izby Obrachunkowe skargi dotyczącej uzasadnionych przypuszczeń o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza.

Dochody w minionym roku zostały zrealizowane w 98 % planu (50 388 545,67 zł), w tym planowane dochody bieżące 47 352 339,63 zł, a planowane dochody majątkowe zrealizowano 99 % planu w wysokości 3 036 206,04 zł.
Wydatki budżetowe zrealizowano w 95% planu (w kwocie 53 568 916,58 zł), wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, w 95% planu (8 111 031,94 zł), a wydatki bieżące w 95% ogółu planu (45 457 884, 64 zł). Planowany deficyt budżetowy w kwocie 5 191 093,35 zł zrealizowano w wysokości 3 180 370,91 zł. Zadłużenie miasta Garwolina na koniec 2013 roku wyniosło 16 788 272,96 zł, co stanowi 33% wykonanych dochodów. Budżet miasta w 2013 r. zamknął się skumulowaną nadwyżką budżetu w kwocie 203 206,76 zł.

 

fot. archiwum TG

Napisz komentarz »