Aktualności, Samorząd, Żelechów

Otrzymają dofinansowanie na świetlice

Opublikowano 04 lutego 2014, autor: MK.

W połowie stycznia żelechowski samorząd podpisał umowy na dofinansowanie remontów świetlic funkcjonujących na terenie gminy Żelechów. Do części placówek trafi także nowe wyposażenie.

Otrzymają dofinansowanie na świetlice

Dofinansowanie dotyczy obiektów w Starym Goniwilku, Starym Kębłowie i Woli Żelechowskiej. Na wymianę pokrycia dachowego, utwardzenie terenu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku gmina pozyskała niemal 33 tys. złotych, przy czym całkowity koszt wykonania zadania to kwota rzędu 50,5 tys. złotych. Remont świetlicy w Starym Kębłowie wyniesie gminę 23 tysiące złotych. Samorząd na realizację tego zadania pozyskał 42 tys. zł, gdzie całkowity koszt inwestycji to 65 tys. zł. Gmina podpisała także umowę na zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Żelechowskiej. Całkowity koszt realizacji tego zadania to kwota 58 tys. złotych, z czego pozyskane środki wynoszą 38 tys. złotych.

Łączne dofinansowanie przyznane gminie Żelechów wyniosło ok. 113 tys. złotych, natomiast wkład własny samorządu to kwota rzędu 60 tys. złotych. Środki te pochodzą z poszczególnych funduszy sołeckich.

-Zadania te zostały już w części wykonane. Jako udział własny wskazywane były środki wyodrębnione w ramach funduszy sołeckich. W tym roku będziemy dokańczać realizację tych zadań -tłumaczy Mirosława Miszkurka, burmistrz Żelechowa.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi”.

Napisz komentarz »