Aktualności, Samorząd

Ile zarabiają radni powiatowi?

Opublikowano 15 lutego 2013, autor: JS.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego otrzymują swoje wynagrodzenia co miesiąc. Pozostali radni pobierają diety za każde posiedzenie.

Ile zarabiają radni powiatowi?

Radni powiatowi otrzymują wynagrodzenia na podstawie uchwały podjętej jeszcze w 2000 roku, czyli w pierwszej kadencji. Według niej miesięczna dieta dla przewodniczącego rady powiatu wynosi 100%, a wiceprzewodniczących 65%  maksymalnej wysokości diety w powiatach liczących od 60 do 120 tys. mieszkańców. Obecnie jest to odpowiednio 2252,23 zł oraz 1463,94 zł.

Członkowie zarządu powiatu za każde posiedzenie zarządu otrzymują dietę w wysokości 13% maksymalnej wysokości diety, podobnie jak przewodniczący komisji za każde posiedzenie komisji, której przewodniczą. Również wiceprzewodniczący komisji, jeśli prowadzą jej prace, otrzymują taką samą stawkę. Obecnie jest to 292,78 zł za posiedzenie. Pozostali radni otrzymują za udział w każdym posiedzeniu 10% maksymalnej wysokości diety, czyli na dzień dzisiejszy jest to 225, 22 zł.

Radnemu biorącemu udział w jednym dniu w dwóch lub więcej posiedzeniach, przysługuje tylko jedna dieta w najwyższej wysokości. Ponadto uchwała precyzuje, że radni pobierają diety z tytułu członkostwa przez nich w dwóch komisjach.

-W pierwszym półroczu 2012 roku diety radnych wyniosły 90 425 zł, a w całym roku 2012 – 225 827 zł -informuje nas Józef Zając, skarbnik powiatu. Ponadto w całym ubiegłym roku powiat wydał na wszelkie potrzeby związane z radą 38 823 zł, z czego 16 094 zł na różnego rodzaju materiały, 22 603 zł na usługi i 126 zł na delegacje.

Łącznie daje to prawie 265 tys. zł na obsługę rady przez cały ubiegły rok.

Radni otrzymują po 225 zł za posiedzenie.

* Przewodniczący rady powiatu – 2252,23 zł/m-c;
*Wiceprzewodniczący – 1463,94 zł/m-c;
*Członek zarządu powiatu – 292,78 za każde posiedzenie zarządu;
*Przewodniczący komisji – 292,78 za każde posiedzenie komisji, której przewodniczy;
*Pozostali radni – 225,22 zł za posiedzenie.

Napisz komentarz »