Aktualności, Ludzie, Łaskarzew, Samorząd, Z gmin

Bedzie podział?

Opublikowano 08 grudnia 2017, autor:

Wsie Stary i Nowy Helenów wchodzą w skład jednego sołectwa.

Między ich mieszkańcami zaczęło jednak iskrzyć.

 

 

 

 

Stary Helenów (blisko 170 mieszkańców) i Nowy Helenów (poniżej 40 mieszkańców) są oddzielone lasem i leżą przy różnych drogach. Mimo to wchodzą w skład jednego sołectwa Stary Helenów i mają do podziału wspólny fundusz sołecki.

Pod koniec września do władz gminy wpłynęło pismo sygnowane przez 26 mieszkańców Nowego Helenowa. Piszą w nim, że od wielu lat odczuwają niedogodności związane z brakiem wspólnych płaszczyzn działania i wspólnych potrzeb z mieszkańcami Starego Helenowa.

-Niestety w ostatnich latach dochodzi do nieporozumień między mieszkańcami naszych wiosek. Najczęściej dotyczy to udziału Nowego Helenowa w podziale funduszu sołeckiego lub sposobie jego wykorzystania -piszą.

Mieszkańcy stwierdzają, że odczuwają słaby przepływ informacji, dotyczący zebrań lub imprez lokalnych. Skutkiem późnego powiadamiania jest niska frekwencja na zebraniach, na których są podejmowane decyzje dotyczące także ich społeczności. Ponadto uważają, że na spotkaniach są traktowani jak intruzi.

Dodają, że usytuowanie miejscowości powoduje wiele wspólnych działań z mieszkańcami Leokadii. Dlatego zwracają się z prośbą do władz gminy o doprowadzenie do utworzenia odrębnego sołectwa Nowy Helenów lub przyłączenia wioski do sołectwa Leokadia.

 

Obie strony chcą podziału

 

Podczas minionej sesji rady gminy (23 listopada), do pisma odniosła się przedstawicielka Starego Helenowa, żona sołtysa Emilia Ragus. Podkreślała, że to nie mieszkańcy Starego Helenowa stwarzali problemy. Tłumaczyła (przyniosła też wyliczenia), że podział środków funduszu sołeckiego w ostatnich latach, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców obu wsi, wypadał na korzyść Nowego Helenowa.

-Konflikt powstał, ponieważ mieszkańcy Nowego Helenowa nie chcą nam udostępnić namiotu kupionego za pieniądze sołeckie -podkreśliła.

Dodała, że bez problemu za to wypożyczają Leokadii, która jest odrębnym sołectwem. Jak mówiła, sołtys tego namiotu nawet nie widział -jest on u osoby prywatnej w Nowym Helenowie.

-Nie ma problemu -jesteśmy za tym, żeby się odłączyli. Będziemy mieli więcej pieniędzy z funduszu sołeckiego -stwierdziła E. Ragus.

Wójt Marian Janisiewicz powiedział, że skoro wpłynęło pismo, to konsultacje zostaną przeprowadzone, a po nich będzie podjęta decyzja, co dalej.

Rada gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Stary Helenów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, zorganizowanych odrębnie dla sołectw Stary Helenów i Leokadia. Ich wynik nie będzie jednak wiążący dla gminy.

Emilia Ragus, żona sołtysa, zabrała na sesji głos w imieniu mieszkańców Starego Helenowa.

Napisz komentarz »