Aktualności, Samorząd

Wydaliśmy blisko 12 milionów na „trzynastki”

Opublikowano 21 lipca 2015, autor:

Oszczędności oszczędnościami, ale pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej muszą być. Postanowiliśmy przedstawić, jaką kwotę wydały samorządy z terenu powiatu garwolińskiego na ten cel.

Trzynaste pensje w Garwolinie

Środki na trzynaste wynagrodzenia są zagwarantowane w corocznych budżetach samorządów i musiały być wypłacone do końca marca. Dla każdego pracownika taka pensja naliczana jest indywidualnie. Brane są pod uwagę ewentualne zwolnienia chorobowe, urlopy bezpłatne, opieka nad dzieckiem czy też inne nieobecności w pracy.

 

 

Najwyższe dodatkowe pensje trafiły do kieszeni starosty, burmistrzów i wójtów. Włodarze, którzy przepracowali cały rok dostali do ręki od ponad 6.000 zł netto do blisko 9.000 zł netto.

Najwięcej środków na wypłatę „trzynastek” musiało znaleźć oczywiście starostwo ze względu na ilość zatrudnionych osób w urzędzie i w placówkach oświatowych. Przeznaczono na ten cel 3.389.764 zł brutto. O połowę mniej wydano w mieście Garwolin, gdzie wypłacono 1.620.701,33 zł brutto. Najmniej „trzynastki” kosztowały gminę Borowie, bo „tylko” 275.800 zł brutto. Uzależnione jest to ściśle między innymi od ilości zatrudnionych pracowników w urzędzie czy ilości podległych danej jednostce placówek oświatowych.

 

Na szczycie listy starosta

 

Najwyższą dodatkową pensję wśród włodarzy z powiatu garwolińskiego uzyskał starosta Marek Chciałowski– było to 8.912,84 zł netto. Najniższą natomiast Marcin Kołodziejczyk, wójt gminy Garwolin – tylko 4.084,73 zł netto, ale dlatego, że pracę na stanowisku rozpoczął po wyborach pod koniec minionego roku, a wcześniej pracował w urzędzie gminy na stanowisku urzędniczym. Warunkiem uzyskania prawa do „trzynastki” było przepracowanie w danej jednostce co najmniej sześciu miesięcy w 2014 roku. Wówczas należność policzona została proporcjonalnie do okresu przepracowanego w trakcie roku. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne nie załapał się Łukasz Szychowski, nowy wójt gminy Wilga

 

Pieniądze dla urzędników i nauczycieli, ale nie dla pracowników kultury

 

Trzynastą pensję otrzymuje nie tylko władza. Pobierają ją również pracownicy urzędów, ośrodków pomocy społecznej, nauczyciele i pracownicy obsługi w placówkach oświatowych. Decyzją ministra kultury, dodatkowego rocznego wynagrodzenia nie pobierają pracownicy ośrodków kultury.

Analizując udostępnione dane wyraźnie widać, że największe kwoty samorządy przeznaczają na wypłatę „trzynastek” dla nauczycieli i pracowników oświaty. Jest to około 75 % wszystkich wydatków. Najwięcej dodatkowe pensje grona pedagogicznego kosztują starostwo powiatowe, które na „trzynastki” dla pracowników jednostek oświatowo- wychowawczych wydało 2.418.304 zł brutto, a spośród pozostałych samorządów- miasto Garwolin 1.256.459,30 zł brutto oraz gmina Garwolin 680.511,72 zł brutto i gmina Pilawa 646.067,89 zł brutto. Najmniej „nauczycielskie trzynastki” kosztowały gminę Borowie- tylko 201 500 zł brutto.

I tak co roku podatnicy muszą „zrzucać” się na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej. Struktura organizacyjna każdego urzędu jest inna i z tego powodu mogą wystąpić rozbieżności w kwotach, nawet jeżeli poszczególne gminy mogą być zbliżone do siebie wielkością. Może to również oznaczać, że w danej gminie zarobki stoją po prostu na wyższym poziomie.

 

 

Ewelina Karbowska

 

Napisz komentarz »