Łaskarzew, Nasi najmłodsi mieszkańcy, Z gmin, Z życia szkół

Tydzień Edukacji Globalnej

Opublikowano 04 stycznia 2016, autor:

Zespół Szkół numer 1 imienia Szarych Szeregów w Łaskarzewie włączył się w międzynarodową inicjatywę, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji, dotyczącej spraw globalnych.

archiwum (2)

Wydarzenie to zostało zainspirowane działaniami Unii Europejskiej na rzecz poprawy jakości życia obywateli, zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych. Pod wspólną nazwą Tydzień Edukacji Globalnej kryje się szereg aktywności promujących, wdrażających czy też dopiero inicjujących edukację globalną w poszczególnych państwach członkowskich Rady Europy.

Jest to tydzień imprez mających na celu zarówno celebrowanie samej dziedziny edukacji globalnej, jak i popularyzowanie podejmowanych w jej zakresie zagadnień. W tym roku, od 16 do 22 listopada, odbyła się już 17. edycja tego wydarzenia.

Przeprowadzono je także w Zespole Szkół numer 1 imienia Szarych Szeregów w Łaskarzewie.

-W szkole dzieci klas starszych przygotowały prezentacje multimedialne oraz zajęcia artystyczne dla swoich kolegów ze szkoły podstawowej -relacjonują koordynatorki projektu Agata Strzelczyk i Eliza Kot.

Dzieci uczyły się między innymi o tolerancji i deforestacji (zmniejszaniu powierzchni lasów w wyniku działalności człowieka). Wykonywały prace plastyczne z recyclingu, szyły jeansy, przeprowadzały doświadczenia chemiczne z wodą, mierzyły swój ślad węglowy i uczyły się ekologicznego postępowania na co dzień.

 

archiwum (1)

archiwum

 

Tekst: Jarosław

Zdjęcia: archiwum szkoły

 

  • archiwum (1)
  • archiwum
Napisz komentarz »