Aktualności, Samorząd, Z życia szkół

Młodzi radni rozpoczęli kadencję

Opublikowano 29 stycznia 2016, autor: Marta Kalinowska

Promocja inicjatyw młodzieży, wspieranie organizacji imprez i nawiązywanie współpracy z uczniami zza granicy – to tylko część wyzwań jakie stoją przed Młodzieżową Radą Miasta. W ubiegłym tygodniu młodzi radni oficjalnie rozpoczęli nową kadencję.

Młodzi radni rozpoczęli kadencję

Młodzieżowa Rada Miasta Garwolina została powołana w 2003 roku na wniosek środowisk młodzieżowych. Przez cztery kadencje w jej ławach zasiadło kilkudziesięciu uczniów – mniej lub bardziej zaangażowanych w funkcjonowanie rady. W ubiegły wtorek (26 stycznia) w urzędzie odbyła się inauguracyjna sesja piątej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.

-Swoim głosem doradczym możecie wpływać na rozwiązywanie problemów w naszym mieście, na podejmowanie różnych decyzji. Liczę na owocną współpracę -mówił burmistrz Tadeusz Mikulski.

Zaświadczenia o wyborze wręczyli radnym sekretarz Cezary Tudek i przewodniczący Rady Miasta Marek Jonczak. Podczas pierwszego posiedzenia młodzieżowi radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i rzecznika prasowego. Na inauguracyjnej sesji ustalono także skład poszczególnych komisji: rewizyjnej, oświaty i spraw społecznych, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom, promocji i współpracy zagranicznej oraz kultury, sportu i rekreacji.

Młodzieżowa Rada Miasta Garwolina liczy 12 radnych. W jej skład wchodzą przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizacji młodzieżowych. Funkcjonowanie rady przyczynia się do upowszechniania idei samorządności wśród uczniów, uczy młodzież świadomego uczestnictwa w życiu obywatelskim, a także ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje.

 


 

 

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina (kadencja 2015-2017):

 

– Kinga Puczyńska (Publiczne Gimnazjum Nr 1)

– Michał Lasocki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)

– Michał Michalik (Publiczne Gimnazjum Nr 5)

– Bartłomiej Wroniewicz (Publiczne Gimnazjum Powiatowe)

– Sebastian Mrugała (Katolickie Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida)

– Albert Wierzbicki (Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

– Maciej Pieńkowski (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida)

– Michał Talarek (ZSP Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte)

– Aleksandra Kucharska (ZSP Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte)

– Jakub Mianowski (ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki)

– Mateusz Masny (ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki)

– Michał Jaroń (Katolickie Stowarzyszenie „Moria” przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej)

 

Młodzi radni rozpoczęli kadencję

Napisz komentarz »