Aktualności, Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Samorząd, Sobolew, Trojanów, Wilga, Z gmin, Żelechów

SPZOZ na minusie

Opublikowano 17 lipca 2015, autor: Marta Kalinowska

Wynikiem ujemnym zakończył rok Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie. Strata jednostki wyniosła ponad 3,215 miliona złotych.

SPZOZ na minusie

Ubiegłoroczne przychody SPZOZ-u wyniosły 48.084.632 złotych, koszty zaś – 51.299.741,46 złotych. Wynik finansowy jednostki zakończył się stratą w wysokości niemal 3.215.100 złotych, co stanowiło 76,95% planowanej straty (4.178.181 miliona złotych).

 

 

-Strata jest niższa o 3.146.187,13 złotych od amortyzacji, która w roku 2014 wyniosła 6.361.296,59 złotych, co wskazuje, iż przyczyną ujemnego wyniku finansowego jest wysoka amortyzacja i brak przychodów pozwalających na jej pełne pokrycie -tłumaczył na sesji Rady Powiatu Krzysztof Żochowski, dyrektor SPZOZ w Garwolinie.

Ubiegłoroczne nadwykonania wyniosły 355 tysięcy złotych. Odnotowano je między innymi na oddziałach pediatrycznym, ginekologiczno-położniczym, ortopedycznym i chirurgicznym.

-Nadwykonania za rok 2014 są relatywnie niższe aniżeli te, które uzyskaliśmy w latach poprzednich -dodaje dyrektor.

 

Inwestycje zrealizowano w 87%

 

Głównym źródłem przychodów jednostki były przychody ze sprzedaży usług medycznych – szczególnie lecznictwa szpitalnego. Na koszty złożyły się między innymi: zakup materiałów i energii, wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, usługi remontowe i transportowe. Zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje opiewały na kwotę 751 tysięcy złotych, co stanowiło 87% zaplanowanych na ten cel wydatków. W remach realizacji planu inwestycyjnego między innymi zakupiono ambulans, sprzęt oraz wyposażenie przychodni i szpitala, zmodernizowano stację uzdatniania wody oraz wyremontowano kocioł parowy w kotłowni.

-Na koniec 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. SPZOZ zachował płynność finansową i terminowo realizuje wszystkie zobowiązania -podkreślał Żochowski.

Za przyjęciem sprawozdania SPZOZ-u głosowało 7 radnych. 13 wstrzymało się od głosu.

Napisz komentarz »