Aktualności

Nie wyrzucaj choinki przez balkon. Grozi Ci mandat

Opublikowano 12 stycznia 2015, autor: MK.

Nawet 500 złotych możemy zapłacić za wyrzucenie choinki przez balkon. Praktyka ta uwzględniona jest w kodeksie karnym i podlega karze grzywny lub nagany.

Nie wyrzucaj choinki przez balkon. Grozi Ci mandat

Przypomnijmy, że choinki traktowane są jako odpady komunalne i odpowiedzialność za ich odbiór i  wywóz spada na firmy, zajmujące się zagospodarowaniem odpadów w poszczególnych gminach.

 

 

 

 

Mieszkańcy bloków należących do spółdzielni mieszkaniowych, mogą pozostawić drzewka przy osiedlowych kontenerach na odpady. W przypadku mieszkańców domów jednorodzinnych niezbędny jest wywóz drzewek do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż te, traktowane jako odpady biodegradowalne, zalecane są do zagospodarowania w kompostowniku lub PSZOK-ach.

Coraz częściej jednak mieszkańcy – z niewiedzy bądź lenistwa – decydują się na porzucenie choinek przed blokiem. Drzewka zrzucane są z okien bądź balkonów, co traktowane jest jako wykroczenie.

-Przepis szczególny kodeksu wykroczeń stanowi, że kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany -wyjaśnia Leszek Wielgosz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie dodając, że jeśli sprawca dopuszcza się wymienionych czynów ze złośliwości lub swawoli, podlega karze ograniczenia wolności bądź grzywny.

Napisz komentarz »