REKLAMA

Aktualności, Samorząd, Żelechów

Ratusz ponownie poróżnił radnych

Opublikowano 12 września 2013, autor: Marta Kalinowska

Sposób finansowania przebudowy ratusza stał się punktem zapalnym podczas ostatniego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Żelechowie. Radni nie zgodzili się na etapowe dokonywanie płatności wykonawcy.

Ratusz ponownie poróżnił radnych

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, płatność za przebudowę ratusza może być dokonana zarówno na podstawie końcowej faktury VAT, wystawionej po zrealizowaniu inwestycji, jak i w czasie wykonywania zadania w oparciu o faktury przejściowe. Podczas ostatniego posiedzenia komisji rewizyjnej oraz komisji komunalnej i budżetu, burmistrz Mirosława Miszkurka zaproponowała radnym drugą możliwość finansowania inwestycji. Zdaniem burmistrz zapłacenie wykonawcy za wykonanie dotychczasowych robót byłoby dla niego bodźcem i motywacją do szybszej realizacji zadania, co jest niezwykle ważne w obliczu zbliżającej się zimy. Zakres prac ustalonych przez wykonawcę do realizacji do końca października nie obejmuje bowiem wykonania więźby dachowej oraz zadaszenia dziedzińca.

-Wystąpienie o możliwość wcześniejszego finansowania części robót wykonanych przy ratuszu było po to, żeby zmobilizować wykonawcę, aby na zimę przykrył budynek. Dzięki zapłaconym wcześniej pieniądzom wykonawca będzie mógł m.in. zatrudnić nie 5, a na przykład 25 osób po to, aby przykryć ten budynek przed zimą. Jeśli pozostanie on na zimę w takiej formie bez dachu, może ulec wcześniejszej degradacji -tłumaczyła Miszkurka.

Ponadto, decydując się na taką formę finansowania, gmina mogłaby zaoszczędzić pieniądze na obsłudze kredytu, który – zaciągany na wypłatę pieniędzy dla wykonawcy – byłby połączony z kredytem zaciągniętym przez gminę na remonty dróg gminnych. Tym samym gmina zapłaciłaby mniejszą kwotę za obsługę kredytu zaciąganego w kwocie wyższej.

Radni chcą płacić po wykonaniu całości

 

Rozwiązanie zaproponowane przez burmistrz nie zyskało aprobaty radnych, którzy we wcześniejszej zapłacie dopatrywali się demotywacji wykonawcy i opuszczenia przez niego placu budowy. Zdaniem radnego Witolda Prządki oszczędności z tytułu obsługi kredytu będą znikome w stosunku do obciążenia finansowego gminy. Ponadto, dokonanie płatności po zrealizowaniu całej inwestycji daje gminie kolejne dwa lata na poszukiwanie możliwości otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych, bez konieczności zaciągania kredytów na cząstkowe wypłaty pieniędzy.

Wniosek burmistrz o sfinansowanie jeszcze w tym roku części prac przy rewitalizacji dawnego ratusza, spotkał się z odmową. Czterech radnych, wchodzących w składy komisji komunalnej i budżetu, oraz komisji rewizyjnej, zagłosowało przeciwko częściowemu finansowaniu inwestycji. Czterech pozostałych wstrzymało się od głosu.

Napisz komentarz »