REKLAMA

Aktualności, Garwolin, Samorząd

Wójt Tomasz Łysiak z absolutorium

Opublikowano 24 czerwca 2013, autor: MK.

Dochody na poziomie 99,7% i wydatki na poziomie 91,86% zrealizowała w ubiegłym roku gmina Garwolin. Z tytułu wykonania budżetu rada niemal jednogłośnie udzieliła wójtowi Tomaszowi Łysiakowi absolutorium.

Wójt Tomasz Łysiak z absolutorium

Na wysokość wskaźnika dotyczącego realizacji wydatków wpłynęło niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (81,83%).

-Wskaźnik ten wynika przede wszystkim z niewykonania zaplanowanych do realizacji wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Puznów Stary, Puznów Nowy, Jagodne. Środki w budżecie na ten cel zaplanowane były według kosztorysu inwestorskiego, który w dużej mierze odbiegł od faktycznej kwoty na to zadanie -tłumaczyła Katarzyna Grzeszczak, skarbnik gminy Garwolin.

Największy wskaźnik wykonania wydatków zanotowano natomiast w oświacie i wychowaniu. Całkowity zrealizowany wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 1.604.005,70 zł.

Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisję rewizyjną Rady Gminy Garwolin. Większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się, radni przyjęli sprawozdanie przygotowane przez wójta.

-Gospodarka finansami to nie jest prosta sprawa. Na uzyskiwanie dobrych wyników składa się wiele czynników: pozyskiwanie środków, podział tych środków, realizowanie wydatków zgodnie z harmonogramem, dyscyplina w wydatkowaniu pieniędzy oraz nadzór nad wydatkowaniem. Myślę, że w naszej gminie rzetelnie rozdzielamy te środki -mówił po uzyskaniu absolutorium wójt Tomasz Łysiak dziękując skarbnikowi gminy oraz pracownikom referatu inwestycji i planowania za pracę nad przebiegiem realizacji zaplanowanego budżetu.

Napisz komentarz »