REKLAMA

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego

Opublikowano 03 lutego 2013, autor:

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego rozpoczęło swoją działalność w 2001 roku.

W dniu 10 maju 2002 roku zostało zarejestrowane jako organizacja pozarządowa w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000110979. Od 2005 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Terenem działalności Stowarzyszenia jest powiat garwoliński.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na wielu płaszczyznach w ramach działalności statutowej. Polega ona na popieraniu wszelkich działań mających na celu promocję Powiatu, wydawaniu bezpłatnej gazety, wspieraniu rozwoju edukacji, prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, a także seniorów.
Stowarzyszenie popiera i wspomaga inicjatywy społeczne w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki. Pomaga osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym, samotnym, a także osobom starszym. Buduje wzajemnych więzi międzyludzkie i wpływa na rozwój świadomości obywatelskiej. Organizuje pomoc społeczną, głównie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi kształcenie, doradztwo oraz pomoc organizacjom pozarządowym działającym dla rozwoju powiatu i regionu.
Dużą wagę przywiązuje do działalności wychowawczej, oświatowej i kulturalnej. Zajmuje się organizacją imprez kulturalnych. Podejmuje działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z wielu zadań jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Od 2003 roku do chwili obecnej Stowarzyszenie wydaje bezpłatną gazetę „Nasz Wspólny Powiat” w nakładzie 3000 egzemplarzy.

Dane Teleadresowe:
08-400 Garwolin, ul. Sikoreskiego 39

25-682-15-85
http://www.wspolnota.garwolin.pl
[email protected]


Dodaj swoją firmę do naszego katalogu
BEZPŁATNIE!

Komentowanie zamknięte