Aktualności

Wielka feta nad zbiornikiem

Opublikowano 09 października 2018, autor: Wioleta ZajÄ…c

Oficjalna prezentacja, przecięcie wstęgi, zatopienie aktu erekcyjnego.

Przy zbiorniku retencyjnym w Garwolinie odbyła się uroczystość z pompą podsumowująca 4-letnią inwestycję, choć tereny te stanowią nadal plac budowy.

 

 

Prezentacja zbiornika, która zgromadziła zarówno oficjeli, jak i mieszkańców miasta, odbyła się 4 października. W historii Garwolina będzie to data historyczna. Tego dnia, po poświęceniu zbiornika, zatopiono na jego dnie kapsułę czasu z aktem erekcyjnym budowy. Dokument trafił tam za sprawą przewodniczącego rady Marka Jonczaka oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej, którzy po rajdzie motorówką wrzucili akt do zbiornika. Wcześniej, każdy z uczestników uroczystości mógł złożyć na dokumencie swój podpis.

Podczas uroczystości przecięto także wstęgę przy kamieniu wydobytym z gruntu podczas prac budowlanych na zbiorniku. Na kamieniu tym umocowana została mosiężna płyta z napisem dokumentującym przedsięwzięcie budowy, z podziękowaniem dla sejmiku województwa mazowieckiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na pomniku umieszczone zostały słowa Leonarda da Vinci, przypominające znaczenie wody. „Woda, której dotykasz w rzece jest ostatkiem tej, która przeszła i początkiem tej, która przyjdzie.” Obiekt pobłogosławił ks. prałat Ryszard Andruszczak.

Niemożliwe stało się faktem

Burmistrz Tadeusz Mikulski przypomniał historię inwestycji, która rodziła się w bólach.

Powódź, która miała miejsce w 2005 roku przyspieszyła potrzebę wybudowania zbiornika. 30 kwietnia 2014 roku wojewoda mazowiecki udziela pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, która w dniu 16 czerwca 2014 roku  stała się ostateczna z rygorem natychmiastowej realizacji. To, co zdawało się niemożliwe, stało się faktem -mówił włodarz.

Powstanie tego zbiornika jest dowodem na to, że stawiamy na bezpieczeństwo. Dlaczego budowa zbiornika była dla nas tak ważna? Odpowiedź jest jednoznaczna. Ten tylko to zrozumie, kto chociaż raz doświadczył powodzi. Główną ideą, jaka przyświecała nam przy podejmowaniu decyzji, było zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego -dodał.

Z kolei zastępca burmistrza Marzena Świeczak zapoznała zebranych z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkowa zlokalizowaną wzdłuż rzeki Wilgi, podkreślając, że to duża szansa dla rozwoju miasta.

Nie zabrakło także podziękowań dla tych, którzy przyczyni się do powstania inwestycji.

Miliony na zbiornik

Zbiornik retencyjny zlokalizowany został na prawym brzegu rzeki Wilgi na wysokości Leszczyn Starych, blisko wschodniej granicy miasta Garwolina. Grunty pod zbiornik stanowiły wcześniej własność osób fizycznych oraz Skarbu Państwa i zostały nabyte przez samorząd miasta w trwającym blisko pięć lat procesie wykupu za łączną kwotę 1 840 000 zł. Projektantem zbiornika była firma PROHYDROBUD z Warszawy, reprezentowana przez mgr inż. Edwarda Curyło.

Inwestycja została zrealizowana na obszarze o powierzchni 34 ha. Powierzchnia lustra wody wynosi 23 ha, długość zbiornika to ok. 750 m, szerokość – ok. 380 m, średnia głębokość  ok. 2,5 m, zaś pojemność wynosi ok. 600 tys. m3.

Budowa zbiornika trwała cztery lata i podzielona była na trzy etapy Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia było wykonanie rowów opaskowych. Drugi etap robót to budowa części czaszy zbiornika, wykonanie rowu podskarpowego, komory zrzutu wody ze zbiornika oraz umocnienie starorzecza stanowiącego kanał zrzutowy. W etapie trzecim dokończona została budowa czaszy zbiornika i nasypów zawala, wybudowano ujęcie wody dla napełniania i uzupełniania zbiornika, wykonano pompownię a także wybudowano ujęcie wody powodziowej do zbiornika. Wykonawcą budowy zbiornika był Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji  Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz z Sandomierza.

Realizacja inwestycji budowy zbiornika wymagała wielkich nakładów finansowych i była możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie Miasto Garwolin otrzymało w latach 2016-2017 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości ponad 3 mln 897 tys. zł oraz niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 3 mln 897 tys. zł Łączna wysokość dofinansowania to kwota 7 mln 794 tys. 159 zł. Koszt budowy zbiornika (bez wykupu gruntów) wyniósł ponad 9 mln 303 tys. zł.

Formalnie inwestycja nie została jeszcze zakończona. Tereny nad zbiornikiem nadal są terenami budowy, bo nie zostały jeszcze oddane do użytku.

Motocykle 125 - Jaki wybrać? Jaki kupić?
Napisz komentarz »