REKLAMA

Aktualności, Samorząd, Z gmin, Żelechów

Debatowali ostatni raz

Opublikowano 24 października 2018, autor:

Bilans czteroletnich dokonań zdominował posiedzenie w żelechowskim ratuszu. 11 października radni podsumowali kończącą się kadencję.

 

 

Ważnym tematem spotkania okazały się kwestie ekonomiczne. Zatwierdzenia wymagały zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Radni zajęli się też m.in. regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz dokonali zmian w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Jedna z uchwał październikowej dotyczyła ronda przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego. Zgodnie z decyzją samorządowców skrzyżowanie otrzymało tytuł „100-lecia Niepodległości”.

 

Niełatwe decyzje, widoczne efekty

 

Ostatnie przed wyborami spotkanie radnych sprzyjało podsumowaniom. O dobrze wykorzystanej 4-letniej kadencji nie ma wątpliwości burmistrz miasta i gminy.

-Myślę, że przez ten okres Żelechów wiele zyskał. Wymagało to wiele prac i niełatwych decyzji, ale efekt jest widoczny nie tylko u nas, ale także w powiecie i kraju -mówi Mirosława Miszkurka.

Przybliżeniu głównych inwestycji i istotnych danych liczbowych posłużyła prezentacja multimedialna. Przedstawił ją kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą Urzędu Miejskiego.

-Przez 4 lata dokonaliśmy wydatków inwestycyjnych na kwotę 31.409.646,57 zł przy otrzymanych środkach zewnętrznych w wysokości 6.716.966,50 zł -zauważa Sebastian Kieliszek.

Według informacji najwięcej pieniędzy pochłonęła rewitalizacja Starego Miasta (ponad 5 mln zł kosztowała odbudowa ratusza, a 4 mln 200 tys. prace przy Rynku). Podobną kwotę, ponad 9 mln zł gmina wydała na modernizację dróg i chodników.

 

Zyskało miasto, zyskała gmina

 

Jak wynikało ze sprawozdania, prac na terenie gminy było w tym czasie więcej. Za prawie 4,5 mln zł udało się wybudować i zmodernizować szereg miejsc użyteczności publicznej. Prace objęły m.in. budynki komunalne oraz świetlice i remizy strażackie w: Łomnicy, Woli Żelechowskiej, Hucie Żelechowskiej, Kalinowie, Zakrzówku, Nowym Goniwilku i Starym Kębłowie.

Pieniądze trafiły też do szkół i przedszkoli. Z myślą o najmłodszych za prawie 100 tys. zł zostały zaadaptowane pomieszczenia na Klub Dziecięcy w Żelechowie. Inwestycję w połowie sfinansował rządowy program „Maluch”. W bieżącym roku gmina przystąpiła do szeroko zakrojonej termomodernizacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Za ponad 800 tys. zł samorząd wraz z unijnym dofinansowaniem dokonał ocieplenia i zaopatrzenia siedziby MGOK w nowe, energooszczędne technologie. Na podobne nowiki mogły liczyć też indywidualne rodziny. Wraz ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina zakupiła dla mieszkańców kotły gazowe C.O.

 

Pożegnalna sesja odbyła się 11 października. Wszyscy radni otrzymali od burmistrz kwiaty i drobne upominki. Samej włodarz miasta i gminy też nie ominęły uprzejmości.

Napisz komentarz »